Të rinjtë dhe fuqizimi i tyre

Që nga viti 2009, mobilizojmë, integrojmë dhe fuqizojmë potencialet e të rinjve përmes aktiviteteve ndërgjegjësuese, informuese, avokuese e lobuese në fushat e edukimit, medias, barazisë gjinore, shëndetit dhe punësimit.
TFL ka organizuar dhe koordinuar iniciativa të ndryshme për shkëmbime rinore, trajnime të të rinjve, shërbime në komunitet, në programe në nivel lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar.
Këto programe janë mbështetur nga donatorë të huaj dhe shqiptarë, Komisioni Evropian, Këshilli i Evropës, Europen Youth Foundation, UNFPA, Olof Palme International Center, UNDP, UN Women etj, të cilët kanë vlerësuar principet dhe vlerat e organizatës.
Në Programin “Të rinjtë dhe fuqizimi i tyre” do të gjeni disa nga projektet dhe aktivitetet që organizata jonë ka implementuar ndër vite, me fokus të rinjtë, përmes mbështetjes financiare nga donatorë të ndryshëm ose si një iniciativë e TFL.

Projekte

Projekti “Fashioration”

Projekti “Fashioration”

Sexual and reproductive health rights of adolescents in Albania

Sexual and reproductive health rights of adolescents in Albania

Leadership for everyone

Leadership for everyone

Të luftojmë krimin e organizuar dhe mbështesim zhvillimin e të rinjve

Të luftojmë krimin e organizuar dhe mbështesim zhvillimin e të rinjve

Nxënës dhe aktivistë të rinj në Vaun e Dejës flasin lidhur me sfidat dhe perspektivat, në takimin konsultues me Kryetarin e Këshillit Bashkiak në Vaun e Dejës

Nxënës dhe aktivistë të rinj në Vaun e Dejës flasin lidhur me sfidat dhe perspektivat, në takimin konsultues me Kryetarin e Këshillit Bashkiak në Vaun e Dejës

Të rinjtë aktivistë nga shkollat e mesme në Lezhë, performojnë teatrin e rrugës në kuadër të 16Ditëve të Aktivizmit Kundër Dhunës me Bazë gjinore

Të rinjtë aktivistë nga shkollat e mesme në Lezhë, performojnë teatrin e rrugës në kuadër të 16Ditëve të Aktivizmit Kundër Dhunës me Bazë gjinore

Open Call for Participants – Training course in Bosnia Hercegovina

Open Call for Participants – Training course in Bosnia Hercegovina

“Europe Day”, TFL organizon disa sesione informuese me të rinjtë

“Europe Day”, TFL organizon disa sesione informuese me të rinjtë

Raport mbi të drejtën e higjienës menstruale dhe ndikimit të saj në jetën e grave në Republikën e Shqipërisë

Raport mbi të drejtën e higjienës menstruale dhe ndikimit të saj në jetën e grave në Republikën e Shqipërisë

Raport Monitorues: A mbulon skema e FSDKSH nevojat reale për kujdes shëndetësor

Raport Monitorues: A mbulon skema e FSDKSH nevojat reale për kujdes shëndetësor

Studim Kombëtar: Ngacmimet seksuale në vendin e punës, situata në Shqipëri

Studim Kombëtar: Ngacmimet seksuale në vendin e punës, situata në Shqipëri

Raport vlerësimi mbi nevojat e OSHC-ve lokale për forcimin e kapaciteteve me qëllim rritjen e rolit mbikëqyrës ndaj institucioneve publike

Raport vlerësimi mbi nevojat e OSHC-ve lokale për forcimin e kapaciteteve me qëllim rritjen e rolit mbikëqyrës ndaj institucioneve publike