Të rinjtë dhe fuqizimi i tyre

Që nga viti 2009, mobilizojmë, integrojmë dhe fuqizojmë potencialet e të rinjve përmes aktiviteteve ndërgjegjësuese, informuese, avokuese e lobuese në fushat e edukimit, medias, barazisë gjinore, shëndetit dhe punësimit.
TFL ka organizuar dhe koordinuar iniciativa të ndryshme për shkëmbime rinore, trajnime të të rinjve, shërbime në komunitet, në programe në nivel lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar.
Këto programe janë mbështetur nga donatorë të huaj dhe shqiptarë, Komisioni Evropian, Këshilli i Evropës, Europen Youth Foundation, UNFPA, Olof Palme International Center, UNDP, UN Women etj, të cilët kanë vlerësuar principet dhe vlerat e organizatës.
Në Programin “Të rinjtë dhe fuqizimi i tyre” do të gjeni disa nga projektet dhe aktivitetet që organizata jonë ka implementuar ndër vite, me fokus të rinjtë, përmes mbështetjes financiare nga donatorë të ndryshëm ose si një iniciativë e TFL.

Projekte

Projekti “Fashioration”

Projekti “Fashioration”

Sexual and reproductive health rights of adolescents in Albania

Sexual and reproductive health rights of adolescents in Albania

Leadership for everyone

Leadership for everyone

Të luftojmë krimin e organizuar dhe mbështesim zhvillimin e të rinjve

Të luftojmë krimin e organizuar dhe mbështesim zhvillimin e të rinjve

Projekti “Fashioration” – Trajnim në Sarajevë

Projekti “Fashioration” – Trajnim në Sarajevë

TFL organizon punëtorinë “Vishemi me traditë”

TFL organizon punëtorinë “Vishemi me traditë”

Open Call for Participants – Study visit in Lebanon

Open Call for Participants – Study visit in Lebanon

“Leadership for everyone”, TFL organized the first training course in Tirana

“Leadership for everyone”, TFL organized the first training course in Tirana

Rights of sexual and reproductive health of adolescents in Albania

Rights of sexual and reproductive health of adolescents in Albania

Të drejtat e shëndetit seksual dhe riprodhues të adoleshentëve në Shqipëri

Të drejtat e shëndetit seksual dhe riprodhues të adoleshentëve në Shqipëri

Raport mbi pasqyrimin e situatës së terrorizmit dhe ekstremizmit në media

Raport mbi pasqyrimin e situatës së terrorizmit dhe ekstremizmit në media

Monitorimi i buxhetit të Shqipërisë për shëndetësinë (Janar-Gusht 2021)

Monitorimi i buxhetit të Shqipërisë për shëndetësinë (Janar-Gusht 2021)