Të rinjtë dhe fuqizimi i tyre

Që nga viti 2009, mobilizojmë, integrojmë dhe fuqizojmë potencialet e të rinjve përmes aktiviteteve ndërgjegjësuese, informuese, avokuese e lobuese në fushat e edukimit, medias, barazisë gjinore, shëndetit dhe punësimit.
TFL ka organizuar dhe koordinuar iniciativa të ndryshme për shkëmbime rinore, trajnime të të rinjve, shërbime në komunitet, në programe në nivel lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar.
Këto programe janë mbështetur nga donatorë të huaj dhe shqiptarë, Komisioni Evropian, Këshilli i Evropës, Europen Youth Foundation, UNFPA, Olof Palme International Center, UNDP, UN Women etj, të cilët kanë vlerësuar principet dhe vlerat e organizatës.
Në Programin “Të rinjtë dhe fuqizimi i tyre” do të gjeni disa nga projektet dhe aktivitetet që organizata jonë ka implementuar ndër vite, me fokus të rinjtë, përmes mbështetjes financiare nga donatorë të ndryshëm ose si një iniciativë e TFL.

Projekte

Projekti “Fashioration”

Projekti “Fashioration”

Sexual and reproductive health rights of adolescents in Albania

Sexual and reproductive health rights of adolescents in Albania

Leadership for everyone

Leadership for everyone

Të luftojmë krimin e organizuar dhe mbështesim zhvillimin e të rinjve

Të luftojmë krimin e organizuar dhe mbështesim zhvillimin e të rinjve

Open Call for Participants – Training course in Bosnia Hercegovina

Open Call for Participants – Training course in Bosnia Hercegovina

“Europe Day”, TFL organizon disa sesione informuese me të rinjtë

“Europe Day”, TFL organizon disa sesione informuese me të rinjtë

Projekti “Fashioration” – Trajnim në Sarajevë

Projekti “Fashioration” – Trajnim në Sarajevë

TFL organizon punëtorinë “Vishemi me traditë”

TFL organizon punëtorinë “Vishemi me traditë”

Raport vlerësimi mbi nevojat e OSHC-ve lokale për forcimin e kapaciteteve me qëllim rritjen e rolit mbikëqyrës ndaj institucioneve publike

Raport vlerësimi mbi nevojat e OSHC-ve lokale për forcimin e kapaciteteve me qëllim rritjen e rolit mbikëqyrës ndaj institucioneve publike

Monitorimi i shpenzimeve të sektorit të shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale për vitin 2022

Monitorimi i shpenzimeve të sektorit të shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale për vitin 2022

Raport mbi investimet publike në shëndetësi 2014-2024

Raport mbi investimet publike në shëndetësi 2014-2024

Gratë dhe shëndeti mendor në Shqipëri

Gratë dhe shëndeti mendor në Shqipëri