Thirrje për bashkëpunime

THIRRJE PËR EKSPERTIZË No.13 Ekspert për të mentoruar funksionimin e CRN-ve në kuadër të projektit SOLIDAR – Bashkë në Emergjencat Shëndetësore

Shoqata “Together for Life”, në bashkëpunim me GFA Consulting Group GmbH, po zbaton projektin SOLIDAR – Së bashku në Emergjencat Shëndetësore, me mbështetjen financiare të Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC). Qëllimi i përgjithshëm i Projektit “SOLIDAR – Së bashku në Emergjencat Shëndetësore” është: Njerëzit, duke përfshirë edhe më të cenuarit, kanë akses të përmirësuar në

THIRRJE PËR EKSPERTIZË No.9 Ekspert për të analizuar standartet e akredituara për qendrat shëndetësore 24/7, në kuadër të projektit SOLIDAR – Bashkë në Emergjencat Shëndetësore

Shoqata “Together for Life”, në bashkëpunim me GFA Consulting Group GmbH, po zbaton projektin SOLIDAR – Së bashku në Emergjencat Shëndetësore, me mbështetjen financiare të Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC). Qëllimi i përgjithshëm i Projektit “SOLIDAR – Së bashku në Emergjencat Shëndetësore” është: Njerëzit, duke përfshirë edhe më të cenuarit, kanë akses të përmirësuar në

THIRRJE PËR EKSPERTIZË No.8 Ekspert për realizimin e një studimi fizibiliteti mbi barrierat dhe proceset në kujdesin shëndetësor, në kuadër të projektit SOLIDAR – Bashkë në Emergjencat Shëndetësore

Shoqata “Together for Life”, në bashkëpunim me GFA Consulting Group GmbH, po zbaton projektin SOLIDAR – Së bashku në Emergjencat Shëndetësore, me mbështetjen financiare të Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC). Qëllimi i përgjithshëm i Projektit “SOLIDAR – Së bashku në Emergjencat Shëndetësore” është: Njerëzit, duke përfshirë edhe më të cenuarit, kanë akses të përmirësuar në

Call for Local Coordinator in the framework of the project SOLIDAR – Together in Health Emergencies

Project: SOLIDAR – Together in Health Emergencies Job title: Local coordinator Location: regions of Tirana, Shkodra (2), Vlora and Elbasan Engagement time of assignment: Service provider contract Duration:  24 days (from March to October 2024) “Together for life” association, in cooperation with GFA Consulting Group GmbH,  is implementing the project SOLIDAR – Together in ...

Call for applications: Expert for trainings with journalists

Background Since its establishment in 2009, Together for Life Association has been engaged in identifying and protecting the rights of vulnerable groups in Albania, including women. At the center of this engagement is the information and awareness raising among women from marginalized groups, from rural areas, women facing socio-economic issues, women patients.,etc, about their rights ...

Expert for conduction of workshops / info sessions on GBV and DV with children and youth from high schools and 9-year old schools, and conduction of info sessions with women and girls from Roma and Egyptian community, in Lezha and Kurbin

Background Since its establishment in 2009, Together for Life Association has been engaged in identifying and protecting the rights of vulnerable groups in Albania, including women. At the center of this engagement is the information and awareness raising among women from marginalized groups, from rural areas, women facing socio-economic issues, women patients.,etc, about their rights ...