Thirrje për bashkëpunime

Shpallje vendi vakant për Ekspert/e për hartimin e një Moduli për Rritjen e Kapaciteteve Profesionale dhe Njohurive të Institucioneve të Pavarura për procesin e Integrimit në Bashkimin Europian

OJF:  Shoqata “Together for Life” Qëllimi i angazhimit: Modul për Rritjen e Kapaciteteve Profesionale dhe Njohurive të Institucioneve të Pavarura për procesin e Integrimit në Bashkimin Europian Vendi: Bashkia Tiranë Kohëzgjatja:  6 ditë  “Together for Life” Përshkrimi i shkurtër i Shoqatës Shoqata “Together for Life” është themeluar në vitin 2009. Ka nisur fillimisht me projekte në gazetarinë

Shpallje vendi vakant për 3 Anketues

OJF:  Shoqata “Together for Life” Qëllimi i angazhimit: Anketimi i Gazetarëve lidhur me njohuritë në Procesin e Integrimit në Bashkimin Europian Vendi: Bashkia Tiranë Data e pritshme e fillimit: Shkurt 2020 “Together for Life” Përshkrimi i shkurtër i Shoqatës Shoqata “Together for Life” është themeluar në vitin 2009. Ka nisur fillimisht me projekte në gazetarinë investiguese. Duke parë ...

Thirrje për 1 Trajner për Trajnimin e Gazetarëve për procesin e Integrimit në BE

Shpallje vendi vakant për  1 Trajner për Trajnimin e Gazetarëve  për procesin e Integrimit në Bashkimin Europian OJF:  Shoqata “Together for Life” Qëllimi i angazhimit: Trajnim i Gazetarëve për procesin e Integrimit në Bashkimin Europian Vendi: Bashkia Tiranë Kohëzgjatja:  4 ditë Data e pritshme e fillimit: Janar 2020 “Together for Life” Përshkrimi i shkurtër i Shoqatës Shoqata “Together for ...

Thirrje për ekspert/e për hartimin e një Moduli për Rritjen e Njohurive të Gazetarëve në Procesin e Integrimit në BE

Shpallje vendi vakant për Ekspert/e për hartimin e një Moduli  për Rritjen e Njohurive të Gazetarëve në procesin e Integrimit në Bashkimin Europian OJF:  Shoqata “Together for Life” Qëllimi i angazhimit: Modul  për Rritjen e Njohurive të Gazetarëve në procesin e Integrimit në Bashkimin Europian Vendi: Bashkia Tiranë Kohëzgjatja:  4 ditë Data e pritshme e fillimit: MARS 2020 “Together for ...

THIRRJE PËR EKSPERT, TRAJNER DHE ANKETUES

Shoqata “Together for Life” është themeluar në vitin 2009. Ka nisur fillimisht me projekte në gazetarinë investiguese. Duke parë impaktin,  synoi më tej të kishte më tepër ndikim në ecurinë e ndryshimeve në Shqipëri në fushën e promovimit dhe mbrojtjes së të Drejtave të Njeriut. Sot, “Together for Life” zbaton projekte në fusha si: transparencë, demokraci dhe media, shëndetësi dhe mirëqenie, ...

Thirrje për Ekspert/e për realizimin e një Technical Brief që ndihmon në përmirësimin e aksesit të grupeve vulnerabël në sistemin shëndetësor, me fokus pacientët kronikë

Termat e Referencës Ekspert/e për realizimin e një technical brief që ndihmon në përmirësimin e aksesit të grupeve vulnerabël në sistemin shëndetësor Organizata: Together for Life Qëllimi i Angazhimit: Realizimin e një technical brief që ndihmon në përmirësimin e aksesit të grupeve vulnerabël në sistemin shëndetësor Vendi: Tiranë Kohëzgjatja: 9 ditë pune Data e pritshme e fillimit: 12 Dhjetor