NEWSLETTER

TFL bën ankim administrativ, KMD vendos se fëmijët me leucemi janë diskriminuar rëndë

TFL bën ankim administrativ, KMD vendos se fëmijët me leucemi janë diskriminuar rëndë

Ndiq Paranë e Covid-19, Rasti i Shqipërisë

Ndiq Paranë e Covid-19, Rasti i Shqipërisë

STUDIMI: Si ndikoi Covid-19 tek personat me aftësi të kufizuara

STUDIMI: Si ndikoi Covid-19 tek personat me aftësi të kufizuara

COVID-19/ Decentralizimi i trajtimit mjekësor për pacientët kronikë përmirëson jetën e tyre

COVID-19/ Decentralizimi i trajtimit mjekësor për pacientët kronikë përmirëson jetën e tyre

COVID-19, barrë e madhe shëndetësore dhe ekonomike për shqiptarët

COVID-19, barrë e madhe shëndetësore dhe ekonomike për shqiptarët

Vihet në vend e drejta për shërbim shëndetësor e pacientit të mitur, lindur me probleme të rënda të dëgjimit

Vihet në vend e drejta për shërbim shëndetësor e pacientit të mitur, lindur me probleme të rënda të dëgjimit