Prej mbi 10 vitesh. Mbrojmë,
avokojmë dhe lobojmë për të
drejtat e njeriut, punojmë
për të fuqizuar gratë dhe
të rinjtë dhe bëhemi
zëri juaj.
Bashkë! Për jetën!

Prej mbi 10 vitesh. Mbrojmë,
avokojmë dhe lobojmë për të
drejtat e njeriut, punojmë
për të fuqizuar gratë dhe
të rinjtë dhe bëhemi
zëri juaj.
Bashkë! Për jetën!

Prej mbi 10 vitesh. Mbrojmë,
avokojmë dhe lobojmë për të
drejtat e njeriut, punojmë
për të fuqizuar gratë dhe
të rinjtë dhe bëhemi
zëri juaj.
Bashkë! Për jetën!

Prej mbi 10 vitesh. Mbrojmë,
avokojmë dhe lobojmë për të
drejtat e njeriut, punojmë
për të fuqizuar gratë dhe
të rinjtë dhe bëhemi
zëri juaj.
Bashkë! Për jetën!

Prej mbi 10 vitesh. Mbrojmë,
avokojmë dhe lobojmë për të
drejtat e njeriut, punojmë
për të fuqizuar gratë dhe
të rinjtë dhe bëhemi
zëri juaj.
Bashkë! Për jetën!

Programet

Të drejtat e njeriut dhe transparenca

Informim, avokim, lobim për të drejtat e njeriut.

Shëndet dhe mirëqenie

Informim, avokim, lobim në sistemin shëndetësor.

Të rinjtë dhe fuqizimi i tyre

Informim, mbështetje, fuqizim i të rinjve.

Çështjet gjinore dhe fuqizimi i gruas

Informim, lobim dhe mbështetje për gruan.

Mbrojtja e mjedisit

Informim dhe avokim për mbrojtjen e mjedisit.

Projektet

TFL ngre çështjen e fertilizimit in vitro në seancën dëgjimore mbi diskutimin e projekt-buxhetit 2024. Zv. Ministrja Rakacolli: Është një shërbim që është buxhetuar dhe parashikuar të funksionojë brenda këtij viti

TFL ngre çështjen e fertilizimit in vitro në seancën dëgjimore mbi diskutimin e projekt-buxhetit 2024. Zv. Ministrja Rakacolli: Është një shërbim që është buxhetuar dhe parashikuar të funksionojë brenda këtij viti

“Ajër i pastër, jetë e shëndetshme”

“Ajër i pastër, jetë e shëndetshme”

“Riintegrimi i të kthyerve nga migrimi përmes rritjes së aksesit ndaj kujdesit shëndetësor dhe përmirësimit të shëndetit të tyre”

“Riintegrimi i të kthyerve nga migrimi përmes rritjes së aksesit ndaj kujdesit shëndetësor dhe përmirësimit të shëndetit të tyre”

Tryezë diskutimi, TFL prezanton gjetjet e raportit “Gratë dhe shëndeti mendor në Shqipëri – Politikat e shëndetit publik dhe qasja e tyre gjinore ndaj shëndetit mendor”

Tryezë diskutimi, TFL prezanton gjetjet e raportit “Gratë dhe shëndeti mendor në Shqipëri – Politikat e shëndetit publik dhe qasja e tyre gjinore ndaj shëndetit mendor”

Aktivitetet e fundit

Dita Ndërkombëtare për Eleminimin e Dhunës ndaj Vajzave dhe Grave / #Asnjëjustifikim

Dita Ndërkombëtare për Eleminimin e Dhunës ndaj Vajzave dhe Grave / #Asnjëjustifikim

Dialog i hapur midis gazetarëve mbi “Median dhe Portretizimin e Grave në Politikë dhe gjatë Zgjedhjeve”, Forumi 2-ditor i Medias “Dialogu me Gazetarët për Reformën e Kujdesit Social në Shqipëri”

Dialog i hapur midis gazetarëve mbi “Median dhe Portretizimin e Grave në Politikë dhe gjatë Zgjedhjeve”, Forumi 2-ditor i Medias “Dialogu me Gazetarët për Reformën e Kujdesit Social në Shqipëri”

TFL ngre çështjen e fertilizimit in vitro në seancën dëgjimore mbi diskutimin e projekt-buxhetit 2024. Zv. Ministrja Rakacolli: Është një shërbim që është buxhetuar dhe parashikuar të funksionojë brenda këtij viti

TFL ngre çështjen e fertilizimit in vitro në seancën dëgjimore mbi diskutimin e projekt-buxhetit 2024. Zv. Ministrja Rakacolli: Është një shërbim që është buxhetuar dhe parashikuar të funksionojë brenda këtij viti

Prezantimi i projektit “Rritja e angazhimit të komunitetit në Vaun e Dejës për zgjidhjen e çështjeve lokale”, tryezë konsultimi për vlerësimin e nevojave

Prezantimi i projektit “Rritja e angazhimit të komunitetit në Vaun e Dejës për zgjidhjen e çështjeve lokale”, tryezë konsultimi për vlerësimin e nevojave

TFL organizon workshop-in e dytë me OSHC: “Transparenca dhe llogaridhënia në sektorin e shëndetësisë – Pse është me rëndësi pjesëmarrja e OSHC-ve në buxhetim?”

TFL organizon workshop-in e dytë me OSHC: “Transparenca dhe llogaridhënia në sektorin e shëndetësisë – Pse është me rëndësi pjesëmarrja e OSHC-ve në buxhetim?”

Thirrje e fundit: Afati final për aplikime, deri më 31 tetor 2023!

Thirrje e fundit: Afati final për aplikime, deri më 31 tetor 2023!

Thirrje për pjesëmarrje të OSHC: Tryezë konsultimi, transparenca dhe llogaridhëdhia në sektorin e shëndetësisë

Thirrje për pjesëmarrje të OSHC: Tryezë konsultimi, transparenca dhe llogaridhëdhia në sektorin e shëndetësisë

TFL zhvillon trajnimin 3-ditor “Rritja e kapaciteteve të OSHC për t’u përfshirë në procese monitorimi, mbikëqyrjeje dhe avokimi në sektorin e arsimit dhe të shëndetësisë”

TFL zhvillon trajnimin 3-ditor “Rritja e kapaciteteve të OSHC për t’u përfshirë në procese monitorimi, mbikëqyrjeje dhe avokimi në sektorin e arsimit dhe të shëndetësisë”

Media TFL

Na kontaktoni

Adresa

Adresa: Rr. Brigada VIII, Pallati Jeshil Tekno-Projekt, shk.2, Ap.13, Tiranë

Cel

(+355) 069 206 6522

EMAIL

info@togetherforlife.org.al