Mjedis

Shoqata Together for Life ka për qëllim të rrisë ndërgjegjësimin dhe kapacitetet e institucioneve publike, shoqërisë civile dhe komuniteteve dhe të sigurojë bashkëpunimin ndërmjet tyre për zbatimin e legjislacionit për mbrojtjes së mjedisit.

 TFL ndërmerr hapa konkrete për:
✅​Rritjen e ndërgjegjësimit të të gjithë aktorëve për mbrojtjen e mjedisit;
✅​Praktikimin e mënyrave eko-miqësore dhe të qëndrueshme për të menaxhuar burimet dhe për të mbrojtur gjallesat dhe habitatin e tyre;
✅​Mbështetjen e familjeve për të ndërtuar banesa me kushte komode, nëpërmjet përdorimit të eko-energjisë dhe burimeve të ndryshme miqësor për mjedisin.

Aktivitetet kryesore të cilat kontribuojnë në përmbushjen e këtyre objektivave përfshijnë:
✅​Fushata ndërgjegjësimi për mbrojtjen e mjedisit;
✅​Monitorimi i politikave të qeverisë dhe i nivelit të zbatimit të legjislacionit vendas dhe atij të Komunitetit Evropian në fushën e mbrojtjes së mjedisit;
✅​Monitorimi i investimeve publike dhe raportimi i përdorimit të burimeve natyrore;
✅​Mbështetja e komuniteteve në nevojë për gjetjen e zgjidhjeve që bëjnë të mundur shfrytëzimin e kontrolluar të burimeve natyrore si një mundësi për krijimin e të ardhurave të nevojshme;
✅​Mbështetja e grave dhe familjeve bujqësore për të bashkëpunuar për zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik lokal nëpërmjet mbrojtjes dhe zhvillimit të mjedisit.

Projekte

Përmirësimi i kushteve pritëse në kontekstin e turizmit familjar, në fshatin turistik të Thethit, në Shqipërinë e Veriut

Përmirësimi i kushteve pritëse në kontekstin e turizmit familjar, në fshatin turistik të Thethit, në Shqipërinë e Veriut

E-projekti: përmirësimi i kushteve pritëse ne kontekstin e turizmit familjar në fshatin turistik të Thethit

E-projekti: përmirësimi i kushteve pritëse ne kontekstin e turizmit familjar në fshatin turistik të Thethit

Promovimi i energjisë alternative me shembuj praktik në sytë e qytetarëve

Promovimi i energjisë alternative me shembuj praktik në sytë e qytetarëve

Ekosistemi i Informacionit-Komunikimit të Mjedisit

Ekosistemi i Informacionit-Komunikimit të Mjedisit

Instalohen panele diellore në Theth si një model i qëndrueshëm për zbutjen e varfërisë

Instalohen panele diellore në Theth si një model i qëndrueshëm për zbutjen e varfërisë

Dita Botërore e Mjedisit/ TFL, panair informimi dhe sensibilizimi

Dita Botërore e Mjedisit/ TFL, panair informimi dhe sensibilizimi

Menaxhimi i mbetjeve urbane. TFL takim në Bashkinë Patos

Menaxhimi i mbetjeve urbane. TFL takim në Bashkinë Patos

Takim me të rinjtë e Fierit për politikat mjedisore

Takim me të rinjtë e Fierit për politikat mjedisore

Ndotja nga hidrokarburet në Zharrës shtohen rastet me sëmundje kronike të mushkërive

Ndotja nga hidrokarburet në Zharrës shtohen rastet me sëmundje kronike të mushkërive

Privatizohet Lumi Erzen 99 vjet kontratë qiraje për ta kthyer në nyje inertesh

Privatizohet Lumi Erzen 99 vjet kontratë qiraje për ta kthyer në nyje inertesh

Shkarkimet në ajër nga industria ankohen banorët

Shkarkimet në ajër nga industria ankohen banorët