Shëndet dhe mirëqenie

Shoqata Together for Life njihet si një ndër organizatat e para në Shqipëri që është angazhuar në mbrojtjen e të drejtave të pacientëve.

TFL zbaton projekte që kanë në fokus të saj:
✅​​bashkëpunimin e vazhdueshëm me institucionet qendrore dhe lokale shëndetësore dhe të të drejtave të njeriut me qëllim rritjen e cilësisë së shërbimeve shëndetësore dhe rritjen e aksesit në to në mënyrë të veçantë të grupeve vulnerabël;
✅​ushtrimin e presionit të vazhdueshëm ndaj institucioneve përgjegjëse për rritjen e transparencës në hartimin e politikave dhe shpërndarjen dhe shpenzimin e fondeve të vëna në dispozicion për këtë sektor;
✅​monitorimin e zbatimit të politikave shëndetësore për të siguruar efektshmërinë e shërbimeve;
✅​informimin, promovimin, ndërgjegjësimin e pacientëve për të drejtat e tyre dhe rrugët dhe mjetet që mund dhe duhet të përdoren kur neglizhohet, shkelet ndonjëra prej këtyre të drejtave;
✅​investigimin, hetimin dhe vënien në lëvizje të mekanizmave institucionale dhe ligjore për mbrojtjen e të drejtës së pacientëve të veçantë për shërbim cilësor dhe të garantuar shëndetësor.

Projekte

Fuqizimi i pacientëve: lufta ndaj korrupsionit nëpërmjet fuqizimit të pacientëve dhe institucioneve të pavarura

Fuqizimi i pacientëve: lufta ndaj korrupsionit nëpërmjet fuqizimit të pacientëve dhe institucioneve të pavarura

Rritja e ndërgjegjësimit për COVID-19

Rritja e ndërgjegjësimit për COVID-19

Familje e fortë, të rinj më të shëndetshëm

Familje e fortë, të rinj më të shëndetshëm

Ndryshime në kuadrin ligjor për sistemin e referimit për pacientët me sëmundje kronike

Ndryshime në kuadrin ligjor për sistemin e referimit për pacientët me sëmundje kronike

“Të drejtat e pacientëve në sistemin e drejtësisë”, TFL prezanton projektin për Dibrën dhe Lushnjen

“Të drejtat e pacientëve në sistemin e drejtësisë”, TFL prezanton projektin për Dibrën dhe Lushnjen

Transparenca në sistemin shëndetësor, TFL prezanton rezultatet e projektit

Transparenca në sistemin shëndetësor, TFL prezanton rezultatet e projektit

TFL në Dibër, pacientët rrëfejnë problemet me sistemin shëndetësor

TFL në Dibër, pacientët rrëfejnë problemet me sistemin shëndetësor

TFL sesion informues me pacientët. Gati për formulim zyrtar të problematikave

TFL sesion informues me pacientët. Gati për formulim zyrtar të problematikave

Largimi i mjekëve nga Shqipëria

Largimi i mjekëve nga Shqipëria

Raport vjetor mbi denoncimet e ardhura për sistemin shëndetësor në portalet shëndetësore të TFL

Raport vjetor mbi denoncimet e ardhura për sistemin shëndetësor në portalet shëndetësore të TFL

Sistemi shëndetësor gjatë pandemisë COVID-19 dhe pajisja e stafit me materialet e mbrojtjes personale

Sistemi shëndetësor gjatë pandemisë COVID-19 dhe pajisja e stafit me materialet e mbrojtjes personale

Në gjurmët e parave të COVID-19

Në gjurmët e parave të COVID-19