RRETH NESH

Shoqata Together for Life (TFL) është një organizatë jo politike, joqeveritare dhe jofitimprurëse, e themeluar në fund të vitit 2009 si një nismë e një grupi gazetarësh. TFL është formuar si shoqatë me anëtarësi.

Misioni i saj është promovimi dhe mbrojtja e të drejtave të individëve dhe shtresave në nevojë të shoqërisë, mbështetja e familjes dhe komunitetit, me synimin e integrimit dhe përmirësimit të cilësisë së individëve, familjeve dhe shtresave në nevojë, me foks të veçantë fëmijët, të rinjtë dhe gratë në nevojë/grupeve në risk. TFL ka ndërmarrë një sërë projektesh dhe aktivitetesh novatore dhe të suksesshme.
Ajo njihet si një ndër organizatat e para më të spikatura në Shqipëri për mbrojtjen e të drejtave të pacientëve; si dhe ka zgjeruar aktivitetin e saj duke kontribuar si pjesë e shoqërisë civile për mbrojtjen e të drejtave të njeriut; me fokus të veçantë grupet vulnerable, komunitetet që jetojnë në zonat rurale ose ekonomikisht më pak të favorizuara; gratë dhe të rinjtë.
Shoqata Together for Life që në fillesat e saj ka luajtur një rol aktiv në një zhvillim më të mirë socio-ekonomik dhe kulturor të shoqërisë përmes një qasjeje të bazuar në të drejtat. TFL ka menaxhuar dhe zbatuar me sukses projekte për të drejtat e njeriut, të drejtat e pacientëve; të drejtat e punës; fuqizimin ekonomik, mirëqeverisje, dhe ka disa arritje të mira.

TFL është themeluar mbi bazën e transparencës; punës në grup; angazhimit dhe efikasitetit bazuar në parimet e zhvillimit dhe koordinimit të të gjithë palëve të interesuara në procesin e zhvillimit.

Misioni

Ne punojmë me individë dhe komunitete për të promovuar një shoqëri të drejtë dhe të barabartë që garanton zbatimin e të drejtave të njeriut.

Vizioni

Një shoqëri në të cilën njerëzit mund të gëzojnë të drejtat e tyre, të vlerësohen dhe trajtohen në mënyrë të barabartë, dhe ku mund të përfshihen plotësisht në aspektin shoqëror, ekonomik dhe kulturor.

 

TFL drejtohet nga Bordi Drejtues (pesë persona).

Të punësuar janë 7 (shtatë) persona me kohë të plotë

  • Drejtori Ekzekutiv;
  • Menaxheri i programeve;
  • Financier;
  • Koordinator i Projekteve të Shëndetësisë;
  • Koordinator i Projekteve të Punësimit;
  • Koordinator i Projekteve Rinore;
  • Gazetar për çështje sociale.

Gjysma e stafit kanë eksperiencë të mëparshme si gazetarë.

 

Ne punojmë kryesisht me aktorët e mëposhtëm lokalë:

✅​ Individë dhe komunitete, veçanërisht nga grupet e disavantazhuara, me fokus gratë dhe vajzat. Bashkëpunojmë ngushtë me komunitetet për t’i mbështetur ato dhe për të siguruar qëndrueshmëri në nismën tonë. Punojmë me aktorë të ndryshëm, si: gratë, rinia, pacientët, punëmarrësit, pakicat etnike, popullatat në zonat e pafavorizuara; etj. TFL mbështetet në rrjetin e bashkëpunëtorëve të saj dhe promovon krijimin e lidhjeve më të ngushta dhe marrëdhënieve afatgjata me të gjithë aktorët.

Institucionet shtetërore kombëtare dhe lokale; si dhe partnerë ndërkombëtarë dhe donatorë. Gjejmë mbështetje tek institucionet publike që kontribuojnë në arritjen e objektivave në kuadër të promovimit të të drejtave të njeriut. Objektivat tanë janë në përputhje me strategjitë dhe përparësitë kombëtare të agjendës së integrimit në BE, dhe në të njëjtën kohë monitorojmë dhe luajmë një rol vëzhgues në nismat e qeverisë, për t’u siguruar që janë në përputhje me normat ndërkombëtare dhe kombëtare të të drejtave të njeriut.

Shoqëria civile dhe media: Bashkëpunojmë me shoqërinë civile dhe kryesisht median për të arritur tek komunitetet dhe rritur ndërgjegjësimin mbi çështje që lidhen me të drejtat e njeriut.

Eglantina Bardhi

Eglantina Bardhi

Drejtore Ekzekutive

Arlinda Shehu

Arlinda Shehu

Menaxhere e programeve

Alma Lahe

Alma Lahe

Menaxhere për programin e punësimit, çështjet gjinore dhe fuqizimin e gruas

Denisa Celami Canameti

Denisa Celami Canameti

Menaxhere për programin e shëndetësisë dhe mirëqenies

Blertina Koka

Blertina Koka

Përgjegjëse e komunikimit

Desara Çela

Desara Çela

Gazetare

Sheqere Bardhi

Sheqere Bardhi

Menaxhere finance

Armela Llazi

Armela Llazi

Asistente finance

Adresa

Adresa: Rr. Brigada VIII, Pallati Jeshil Tekno-Projekt, shk.2, Ap.13, Tiranë

Celular

(+355) 069 206 6522 

E-mail

info@togetherforlife.org.al