Çështjet gjinore dhe fuqizimi i gruas

Fuqizimi i grave, është fuqizim i familjes dhe shoqërisë!

Shoqata Together for Life mbron dhe promovon të drejtat e grave në të gjitha fushat e jetës dhe është e angazhuar në zbatimin e legjislacionit nga të gjithë aktorët për parandalimin dhe eliminimin e të gjitha formave të dhunës.
Përmes projekteve dhe iniciativave të ndërmarra ndër vite, TFL ka synuar të mbështesë gruan shqiptare, roli i së cilës si nënë, bashkëshorte, motër, bijë, kryefamiljare, sipërmarrëse, është shumë i rëndësishëm për ecjen përpara të ekonomisë dhe shoqërisë shqiptare.
Në fokus të shoqatës është ngritja e kapaciteteve të grave dhe në mënyrë të veçantë fuqizimi ekonomik i gruas shqiptare nëpërmjet integrimit në tregun e punës dhe ofrimit të mbështetjes për ngritjen dhe zgjerim e sipërmarrjeve të qëndrueshme dhe konkurrente në treg.

Projekte

NE MUNDEMI, NE JEMI TË BARABARTË

NE MUNDEMI, NE JEMI TË BARABARTË

AI DHE AJO KRIJOJNË JETËN, BËJE BOTËN PORTOKALLI

AI DHE AJO KRIJOJNË JETËN, BËJE BOTËN PORTOKALLI

Promovimi i barazisë gjinore në marrëdhëniet e punës dhe në edukimin profesional

Promovimi i barazisë gjinore në marrëdhëniet e punës dhe në edukimin profesional

Ne mundemi – gratë sipërmarrëse forcojnë ekonominë dhe shoqërinë

Ne mundemi – gratë sipërmarrëse forcojnë ekonominë dhe shoqërinë

Ngacmimet seksuale në vendin e punës, tryeza diskutimesh në Durrës, Korçë dhe Lezhë

Ngacmimet seksuale në vendin e punës, tryeza diskutimesh në Durrës, Korçë dhe Lezhë

Njoftim për shtyrje të afatit të thirrjes për aplikim: ‘Konkurs për Gazetari, Raportimi më i Mirë Gjinor për Zgjedhjet e Majit 2023’

Njoftim për shtyrje të afatit të thirrjes për aplikim: ‘Konkurs për Gazetari, Raportimi më i Mirë Gjinor për Zgjedhjet e Majit 2023’

Trajnimi i dytë me gazetarët e aktualitetit dhe politikës në Tiranë: “Media dhe dhuna ndaj grave në politikë dhe vendimmarrje”

Trajnimi i dytë me gazetarët e aktualitetit dhe politikës në Tiranë: “Media dhe dhuna ndaj grave në politikë dhe vendimmarrje”

Tryezë diskutimi, TFL prezanton gjetjet e raportit “Gratë dhe shëndeti mendor në Shqipëri – Politikat e shëndetit publik dhe qasja e tyre gjinore ndaj shëndetit mendor”

Tryezë diskutimi, TFL prezanton gjetjet e raportit “Gratë dhe shëndeti mendor në Shqipëri – Politikat e shëndetit publik dhe qasja e tyre gjinore ndaj shëndetit mendor”

Gratë dhe shëndeti mendor në Shqipëri

Gratë dhe shëndeti mendor në Shqipëri

Studim – Artizanët e thuprës dhe tregu i produkteve artizanale në Shqipëri

Studim – Artizanët e thuprës dhe tregu i produkteve artizanale në Shqipëri

Viktimat e dhunës në marrëdhëniet familjare

Viktimat e dhunës në marrëdhëniet familjare

Njohuritë e të rinjve të gjimnazeve mbi shëndetin seksual dhe riprodhues

Njohuritë e të rinjve të gjimnazeve mbi shëndetin seksual dhe riprodhues