Çështjet gjinore dhe fuqizimi i gruas

Fuqizimi i grave, është fuqizim i familjes dhe shoqërisë!

Shoqata Together for Life mbron dhe promovon të drejtat e grave në të gjitha fushat e jetës dhe është e angazhuar në zbatimin e legjislacionit nga të gjithë aktorët për parandalimin dhe eliminimin e të gjitha formave të dhunës.
Përmes projekteve dhe iniciativave të ndërmarra ndër vite, TFL ka synuar të mbështesë gruan shqiptare, roli i së cilës si nënë, bashkëshorte, motër, bijë, kryefamiljare, sipërmarrëse, është shumë i rëndësishëm për ecjen përpara të ekonomisë dhe shoqërisë shqiptare.
Në fokus të shoqatës është ngritja e kapaciteteve të grave dhe në mënyrë të veçantë fuqizimi ekonomik i gruas shqiptare nëpërmjet integrimit në tregun e punës dhe ofrimit të mbështetjes për ngritjen dhe zgjerim e sipërmarrjeve të qëndrueshme dhe konkurrente në treg.

Projekte

NE MUNDEMI, NE JEMI TË BARABARTË

NE MUNDEMI, NE JEMI TË BARABARTË

AI DHE AJO KRIJOJNË JETËN, BËJE BOTËN PORTOKALLI

AI DHE AJO KRIJOJNË JETËN, BËJE BOTËN PORTOKALLI

Promovimi i barazisë gjinore në marrëdhëniet e punës dhe në edukimin profesional

Promovimi i barazisë gjinore në marrëdhëniet e punës dhe në edukimin profesional

Ne mundemi – gratë sipërmarrëse forcojnë ekonominë dhe shoqërinë

Ne mundemi – gratë sipërmarrëse forcojnë ekonominë dhe shoqërinë

Sesion informimi me gra&vajza, burra&djem nga komuniteti në Lezhë: “Dhuna me bazë gjinore, dhuna në familje dhe mbrojtja e të drejtave të njeriut”

Sesion informimi me gra&vajza, burra&djem nga komuniteti në Lezhë: “Dhuna me bazë gjinore, dhuna në familje dhe mbrojtja e të drejtave të njeriut”

Sesion informimi me gra/burra nga komuniteti në Kurbin: “Dhuna me bazë gjinore, dhuna në familje dhe mbrojtja e të drejtave të njeriut”

Sesion informimi me gra/burra nga komuniteti në Kurbin: “Dhuna me bazë gjinore, dhuna në familje dhe mbrojtja e të drejtave të njeriut”

Takimi i parë konsultues me vajza dhe gra të komunitetit dhe Këshillit Bashkiak në Bashkinë Vau i Dejës

Takimi i parë konsultues me vajza dhe gra të komunitetit dhe Këshillit Bashkiak në Bashkinë Vau i Dejës

Të rinjtë aktivistë nga shkollat e mesme në Lezhë, performojnë teatrin e rrugës në kuadër të 16Ditëve të Aktivizmit Kundër Dhunës me Bazë gjinore

Të rinjtë aktivistë nga shkollat e mesme në Lezhë, performojnë teatrin e rrugës në kuadër të 16Ditëve të Aktivizmit Kundër Dhunës me Bazë gjinore

Raport mbi të drejtën e higjienës menstruale dhe ndikimit të saj në jetën e grave në Republikën e Shqipërisë

Raport mbi të drejtën e higjienës menstruale dhe ndikimit të saj në jetën e grave në Republikën e Shqipërisë

Gratë dhe shëndeti mendor në Shqipëri

Gratë dhe shëndeti mendor në Shqipëri

Studim – Artizanët e thuprës dhe tregu i produkteve artizanale në Shqipëri

Studim – Artizanët e thuprës dhe tregu i produkteve artizanale në Shqipëri

Viktimat e dhunës në marrëdhëniet familjare

Viktimat e dhunës në marrëdhëniet familjare