RAPORTE & STUDIME

Analizë e procedurave të prokurimit publik

Analizë e procedurave të prokurimit publik

Monitorimi i standardeve të infrastrukturës fizike të kopshteve të Shqipërisë

Monitorimi i standardeve të infrastrukturës fizike të kopshteve të Shqipërisë

Monitorimi i Zbatimit të të Drejtave të Punës në Sektorin Call Center

Monitorimi i Zbatimit të të Drejtave të Punës në Sektorin Call Center

Monitorimi i Standardeve të Infrastukturës Fizike të Kopshteve të Tiranës shoqata Together for Life

Monitorimi i Standardeve të Infrastukturës Fizike të Kopshteve të Tiranës shoqata Together for Life

Monitorimi i standardeve të infrastrukturës fizike të kopshteve të Shqipërisë

Monitorimi i standardeve të infrastrukturës fizike të kopshteve të Shqipërisë

Monitorimi i Zbatimit të të Drejtave të Punës në Sektorin Call Center

Monitorimi i Zbatimit të të Drejtave të Punës në Sektorin Call Center

Monitorimi i Standardeve të Infrastukturës Fizike të Kopshteve të Tiranës shoqata Together for Life

Monitorimi i Standardeve të Infrastukturës Fizike të Kopshteve të Tiranës shoqata Together for Life

Njohuritë e të rinjve të gjimnazeve mbi shëndetin seksual dhe riprodhues

Njohuritë e të rinjve të gjimnazeve mbi shëndetin seksual dhe riprodhues