RAPORTE & STUDIME

Raporti vjetor 2020

Raporti vjetor 2020

Kapacitetet e spitaleve rajonale për të përballuar pandeminë COVID-19

Kapacitetet e spitaleve rajonale për të përballuar pandeminë COVID-19

Transparencë dhe llogaridhënie për menaxhimin e COVID-19

Transparencë dhe llogaridhënie për menaxhimin e COVID-19

Kanceri i gjirit dhe kanceri i qafës së mitrës gjatë periudhave të epidemive

Kanceri i gjirit dhe kanceri i qafës së mitrës gjatë periudhave të epidemive

Njohuritë e të rinjve të gjimnazeve mbi shëndetin seksual dhe riprodhues

Njohuritë e të rinjve të gjimnazeve mbi shëndetin seksual dhe riprodhues

Ndikimi i COVID-19 tek personat me aftësi të kufizuar

Ndikimi i COVID-19 tek personat me aftësi të kufizuar

Studimi i perceptimeve mbi cilësinë e medikamenteve për sëmundjet kronike në sistemin shëndetësor në Shqipëri

Studimi i perceptimeve mbi cilësinë e medikamenteve për sëmundjet kronike në sistemin shëndetësor në Shqipëri

Klima e përgjithshme e biznesit dhe ndikimi i tërmeteve të vjeshtës 2019 e pandemisë COVID 19 te gratë sipërmarrëse

Klima e përgjithshme e biznesit dhe ndikimi i tërmeteve të vjeshtës 2019 e pandemisë COVID 19 te gratë sipërmarrëse