Prej mbi 10 vitesh. Mbrojmë,
avokojmë dhe lobojmë për të
drejtat e njeriut, punojmë
për të fuqizuar gratë dhe
të rinjtë dhe bëhemi
zëri juaj.
Bashkë! Për jetën!

Prej mbi 10 vitesh. Mbrojmë,
avokojmë dhe lobojmë për të
drejtat e njeriut, punojmë
për të fuqizuar gratë dhe
të rinjtë dhe bëhemi
zëri juaj.
Bashkë! Për jetën!

Prej mbi 10 vitesh. Mbrojmë,
avokojmë dhe lobojmë për të
drejtat e njeriut, punojmë
për të fuqizuar gratë dhe
të rinjtë dhe bëhemi
zëri juaj.
Bashkë! Për jetën!

Prej mbi 10 vitesh. Mbrojmë,
avokojmë dhe lobojmë për të
drejtat e njeriut, punojmë
për të fuqizuar gratë dhe
të rinjtë dhe bëhemi
zëri juaj.
Bashkë! Për jetën!

Prej mbi 10 vitesh. Mbrojmë,
avokojmë dhe lobojmë për të
drejtat e njeriut, punojmë
për të fuqizuar gratë dhe
të rinjtë dhe bëhemi
zëri juaj.
Bashkë! Për jetën!

Programet

Të drejtat e njeriut dhe transparenca

Informim, avokim, lobim për të drejtat e njeriut.

Shëndet dhe mirëqenie

Informim, avokim, lobim në sistemin shëndetësor.

Të rinjtë dhe fuqizimi i tyre

Informim, mbështetje, fuqizim i të rinjve.

Çështjet gjinore dhe fuqizimi i gruas

Informim, lobim dhe mbështetje për gruan.

Mbrojtja e mjedisit

Informim dhe avokim për mbrojtjen e mjedisit.

Projektet

TFL ngre çështjet prioritare në sektorin e shëndetësisë, në seancën dëgjimore mbi diskutimin e projekt-buxhetit 2024

TFL ngre çështjet prioritare në sektorin e shëndetësisë, në seancën dëgjimore mbi diskutimin e projekt-buxhetit 2024

“Ajër i pastër, jetë e shëndetshme”

“Ajër i pastër, jetë e shëndetshme”

“Riintegrimi i të kthyerve nga migrimi përmes rritjes së aksesit ndaj kujdesit shëndetësor dhe përmirësimit të shëndetit të tyre”

“Riintegrimi i të kthyerve nga migrimi përmes rritjes së aksesit ndaj kujdesit shëndetësor dhe përmirësimit të shëndetit të tyre”

Tryezë diskutimi, TFL prezanton gjetjet e raportit “Gratë dhe shëndeti mendor në Shqipëri – Politikat e shëndetit publik dhe qasja e tyre gjinore ndaj shëndetit mendor”

Tryezë diskutimi, TFL prezanton gjetjet e raportit “Gratë dhe shëndeti mendor në Shqipëri – Politikat e shëndetit publik dhe qasja e tyre gjinore ndaj shëndetit mendor”

Aktivitetet e fundit

Takimi i gjashtë konsultues, PAK dhe persona me problematika social-ekonomike në Vaun e Dejës dialogojnë me vendimmarrësit lokalë

Takimi i gjashtë konsultues, PAK dhe persona me problematika social-ekonomike në Vaun e Dejës dialogojnë me vendimmarrësit lokalë

Nxënës dhe aktivistë të rinj në Vaun e Dejës flasin lidhur me sfidat dhe perspektivat, në takimin konsultues me Kryetarin e Këshillit Bashkiak në Vaun e Dejës

Nxënës dhe aktivistë të rinj në Vaun e Dejës flasin lidhur me sfidat dhe perspektivat, në takimin konsultues me Kryetarin e Këshillit Bashkiak në Vaun e Dejës

Sesion informimi me gra&vajza, burra&djem nga komuniteti në Lezhë: “Dhuna me bazë gjinore, dhuna në familje dhe mbrojtja e të drejtave të njeriut”

Sesion informimi me gra&vajza, burra&djem nga komuniteti në Lezhë: “Dhuna me bazë gjinore, dhuna në familje dhe mbrojtja e të drejtave të njeriut”

Takimi i katërt konsultues, pacientë dhe pjesëtarë komuniteti në Vaun e Dejës dialogojnë me vendimmarrësit lokalë

Takimi i katërt konsultues, pacientë dhe pjesëtarë komuniteti në Vaun e Dejës dialogojnë me vendimmarrësit lokalë

Sesion informimi me gra/burra nga komuniteti në Kurbin: “Dhuna me bazë gjinore, dhuna në familje dhe mbrojtja e të drejtave të njeriut”

Sesion informimi me gra/burra nga komuniteti në Kurbin: “Dhuna me bazë gjinore, dhuna në familje dhe mbrojtja e të drejtave të njeriut”

TFL organizon tryezën e rrumbullakët për prezantimin e raportit: “A mbulon skema e FSDKSH nevojat reale të kujdesit shëndetësor”

TFL organizon tryezën e rrumbullakët për prezantimin e raportit: “A mbulon skema e FSDKSH nevojat reale të kujdesit shëndetësor”

7% e burrave janë ngacmuar seksualisht në vendin e punës nga eproret/ Wake Up

7% e burrave janë ngacmuar seksualisht në vendin e punës nga eproret/ Wake Up

Takimi i tretë konsultues me grupet e interesit në Vaun e Dejës, të rinjtë

Takimi i tretë konsultues me grupet e interesit në Vaun e Dejës, të rinjtë

Media TFL

Na kontaktoni

Adresa

Adresa: Rr. Brigada VIII, Pallati Jeshil Tekno-Projekt, shk.2, Ap.13, Tiranë

Cel

(+355) 069 206 6522

EMAIL

info@togetherforlife.org.al