Mjedis

Shoqata Together for Life ka për qëllim të rrisë ndërgjegjësimin dhe kapacitetet e institucioneve publike, shoqërisë civile dhe komuniteteve dhe të sigurojë bashkëpunimin ndërmjet tyre për zbatimin e legjislacionit për mbrojtjes së mjedisit.

 TFL ndërmerr hapa konkrete për:
✅​Rritjen e ndërgjegjësimit të të gjithë aktorëve për mbrojtjen e mjedisit;
✅​Praktikimin e mënyrave eko-miqësore dhe të qëndrueshme për të menaxhuar burimet dhe për të mbrojtur gjallesat dhe habitatin e tyre;
✅​Mbështetjen e familjeve për të ndërtuar banesa me kushte komode, nëpërmjet përdorimit të eko-energjisë dhe burimeve të ndryshme miqësor për mjedisin.

Aktivitetet kryesore të cilat kontribuojnë në përmbushjen e këtyre objektivave përfshijnë:
✅​Fushata ndërgjegjësimi për mbrojtjen e mjedisit;
✅​Monitorimi i politikave të qeverisë dhe i nivelit të zbatimit të legjislacionit vendas dhe atij të Komunitetit Evropian në fushën e mbrojtjes së mjedisit;
✅​Monitorimi i investimeve publike dhe raportimi i përdorimit të burimeve natyrore;
✅​Mbështetja e komuniteteve në nevojë për gjetjen e zgjidhjeve që bëjnë të mundur shfrytëzimin e kontrolluar të burimeve natyrore si një mundësi për krijimin e të ardhurave të nevojshme;
✅​Mbështetja e grave dhe familjeve bujqësore për të bashkëpunuar për zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik lokal nëpërmjet mbrojtjes dhe zhvillimit të mjedisit.

Projekte

Qendrat shëndetësore të Peshkopisë, Oroshit dhe Fierzës, shembulli pozitiv i energjive të rinovueshme

Qendrat shëndetësore të Peshkopisë, Oroshit dhe Fierzës, shembulli pozitiv i energjive të rinovueshme

Instalohen panele diellore në Theth si një model i qëndrueshëm për zbutjen e varfërisë

Instalohen panele diellore në Theth si një model i qëndrueshëm për zbutjen e varfërisë

Menaxhimi i mbetjeve urbane. TFL takim në Bashkinë Patos

Menaxhimi i mbetjeve urbane. TFL takim në Bashkinë Patos

Takim me të rinjtë e Fierit për politikat mjedisore

Takim me të rinjtë e Fierit për politikat mjedisore

“Mali i plehrave”, qytetarët e Fierit kërkojnë zgjidhje urgjente!

“Mali i plehrave”, qytetarët e Fierit kërkojnë zgjidhje urgjente!

No results found.