Donator: UNDP

Periudha e implementimit: 2010

Qëllimi i projektit: Luftimi i varfërisë dhe përmirësimi i kohezionit social në komunitet me të ardhura të ulëta ne veriun e Shqipërisë

Objektivat:

  1. Përmirësimi kushteve të furnizimit me energji elektrike ne bujtinat familiare në fshatin Theth
  2. Përmirësimi i shërbimit shëndetesor bazë dhe atij të emergjencës në fshatin Theth.

Me mbështetjen e UNDP, shoqata “Together For Life”, arriti të bënte këto ndërhyrje konkrete.
1. Instalimi i deri 25 sisteme diellore termike, për ujin e ngrohtë për dushe, për të ulur ngarkesën në rrjet elektrik.
2. Të sigurojë 25 sisteme diellore fotovoltaike nga një minimum prej 50 Wp për shtëpitë që kanë xhiro më të lartë turistik
3. Të sigurojë efikasitet të lartë fluoreshente kompakte apo ndriçim LED.