For over 10 years. We defend,
advocate and lobby for
human rights, we work
to empower women and
young people and we become
your voice.
Together! For Life!

For over 10 years. We defend,
advocate and lobby for
human rights, we work
to empower women and
young people and we become
your voice.
Together! For Life!

For over 10 years. We defend,
advocate and lobby for
human rights, we work
to empower women and
young people and we become
your voice.
Together! For Life!

For over 10 years. We defend,
advocate and lobby for
human rights, we work
to empower women and
young people and we become
your voice.
Together! For Life!

For over 10 years. We defend,
advocate and lobby for
human rights, we work
to empower women and
young people and we become
your voice.
Together! For Life!

Programs

Human rights and transparency

Information, advocacy, lobbying for human rights.

Health and well-being

Information, advocacy, lobbying in the health system.

Youth and their empowerment

Information, support, empowerment of young people.

Gender issues and women's empowerment

Information, lobbying and support for women.

Environmental Protection

Information and advocacy for environmental protection.

Projects

Ajri i pastër në Tiranë, më shumë ecje, biçikleta dhe transport urban

Clean air in Tirana: more walking, bicycles and public transport

Promovimi i barazisë gjinore

Promoting gender equality

Shoqata “Together for life” flet për të drejtat e pacientëve në Parlamentin Evropian

Shoqata “Together for life” flet për të drejtat e pacientëve në Parlamentin Evropian

Recent activities

Konferenca që ju dedikua tërësisht ekonomisë digjitale

Konferenca që ju dedikua tërësisht ekonomisë digjitale

TFL ORGANIZON KONFERENCËN “ROLI I MEKANIZMIT PARLAMENTAR NË FUQIZIMIN E INSTITUCIONEVE TË PAVARURA”

The role of the Parliamentary Mechanism in strengthening Independent Institutions

Të mbrojmë të rinjtë nga rruga e krimit! TFL organizon aktivitete ndërgjegjësuse në shkolla

Fighting organized crime and supporting youth development in Dibra

Studimi: Bizneset e drejtuara nga gratë në Shqipëri u dëmtuan rëndë nga tërmetet dhe pandemia

Study: Women-run businesses in Albania were damaged by earthquakes and pandemic

SLOVAKAID INVESTON NË SPITALIN E LUSHNJËS. DREJTUESJA E AGJENCISË SLLOVAKE DHURON GJAK

SlovakAid invests at the Hospital of Lushnja. The head of the Slovak Agency donates blood

CALL CENTER, PUNONJËSIT TRAJNOHEN PËR ORGANIZIMIN SINDIKAL

Call Center, employees trained for trade union organization

TFL in media

Contact Us

Address

Address: Str Brigada VIII, Green Building Tekno-Projekt, Ap.13, Tirana

Mob

(+355) 069 206 6522

EMAIL

info@togetherforlife.org.al