For over 10 years. We defend,
advocate and lobby for
human rights, we work
to empower women and
young people and we become
your voice.
Together! For Life!

For over 10 years. We defend,
advocate and lobby for
human rights, we work
to empower women and
young people and we become
your voice.
Together! For Life!

For over 10 years. We defend,
advocate and lobby for
human rights, we work
to empower women and
young people and we become
your voice.
Together! For Life!

For over 10 years. We defend,
advocate and lobby for
human rights, we work
to empower women and
young people and we become
your voice.
Together! For Life!

For over 10 years. We defend,
advocate and lobby for
human rights, we work
to empower women and
young people and we become
your voice.
Together! For Life!

Programs

Human rights and transparency

Information, advocacy, lobbying for human rights.

Health and well-being

Information, advocacy, lobbying in the health system.

Youth and their empowerment

Information, support, empowerment of young people.

Gender issues and women's empowerment

Information, lobbying and support for women.

Environmental Protection

Information and advocacy for environmental protection.

Projects

6 vite advokaci: ‘Together for Life’ kërkoi financimin e Fekondimit in Vitro në spitalet publike, Ministria nis punimet

6 years of advocacy: 'Together for Life' required for the financing of In-vitro Fertilization in public hospitals, the Ministry starts the workings

Rritja e qëndrueshmërisë sociale dhe ekonomike të grupeve vulnerabël të prekura nga tërmeti

Increasing the social and economic sustainability of vulnerable groups affected by the earthquake

Mbrojtja e biodiversitetit nëpërmjet rritjes së ndërgjegjësimit dhe kapaciteteve të gazetarëve

Biodiversity Media Initiative Media Grants

Le të flasim për vaksinat

Let’s talk about vaccines

Recent activities

6 vite advokaci: ‘Together for Life’ kërkoi financimin e Fekondimit in Vitro në spitalet publike, Ministria nis punimet

6 years of advocacy: 'Together for Life' required for the financing of In-vitro Fertilization in public hospitals, the Ministry starts the workings

Thirrje për aplikim: Konkurs për Gazetari, Raportimi më i Mirë Gjinor për Zgjedhjet e Majit 2023

Thirrje për aplikim: Konkurs për Gazetari, Raportimi më i Mirë Gjinor për Zgjedhjet e Majit 2023

Projekti “Fashioration” – Trajnim në Sarajevë

"Fashioration" project - Training course in Sarajevo

TFL organizon punëtorinë “Vishemi me traditë”

Workshop "Embracing Tradition"

Projekti “Fashioration” – Trajnim në Tiranë

“Fashioration” project - Training course in Tirana

A është Shqipëria gati të luftojë terrorizmin dhe ekstremizmin?!

Are we ready to fight terrorism and extremism?

Rëndësia dhe roli i organizatave të shoqërisë civile në procesin e integrimit evropian

Rëndësia dhe roli i organizatave të shoqërisë civile në procesin e integrimit evropian

Sexual and reproductive health rights of adolescents in Albania

Sexual and reproductive health rights of adolescents in Albania

TFL in media

Contact Us

Address

Address: Str Brigada VIII, Green Building Tekno-Projekt, Ap.13, Tirana

Mob

(+355) 069 206 6522

EMAIL

info@togetherforlife.org.al