For over 10 years. We defend,
advocate and lobby for
human rights, we work
to empower women and
young people and we become
your voice.
Together! For Life!

For over 10 years. We defend,
advocate and lobby for
human rights, we work
to empower women and
young people and we become
your voice.
Together! For Life!

For over 10 years. We defend,
advocate and lobby for
human rights, we work
to empower women and
young people and we become
your voice.
Together! For Life!

For over 10 years. We defend,
advocate and lobby for
human rights, we work
to empower women and
young people and we become
your voice.
Together! For Life!

Programs

Human rights and transparency

Information, advocacy, lobbying for human rights.

Health and well-being

Information, advocacy, lobbying in the health system.

Youth and their empowerment

Information, support, empowerment of young people.

Gender issues and women's empowerment

Information, lobbying and support for women.

Environmental Protection

Information and advocacy for environmental protection.

Projects

JoTabu – Platforma mediatike e rrjetit “Zëri i të rinjve”

Media platform for reproductive and sexual health at teens and youth

Power on Competencies

Power on Competencies

Promovimi i barazisë gjinore

Promoting gender equality

Europa respekton të drejtat e njeriut

Europe respects human rights

Recent activities

Edukimi mediatik në shkolla, TFL organizon trajnime me të rinjtë

Media education in schools, TFL organizes trainings with young people

Shpresë për fëmijët me probleme dëgjimi, TFL fiton betejën për Implantin Koklear

There is hope for hearing-impaired children, TFL wins the battle for the Cochlear Implant

Të mbrojmë të rinjtë nga rruga e krimit! TFL organizon aktivitete ndërgjegjësuse në shkolla

Fighting organized crime and supporting youth development in Dibra

Studimi: Bizneset e drejtuara nga gratë në Shqipëri u dëmtuan rëndë nga tërmetet dhe pandemia

Study: Women-run businesses in Albania were damaged by earthquakes and pandemic

SLOVAKAID INVESTON NË SPITALIN E LUSHNJËS. DREJTUESJA E AGJENCISË SLLOVAKE DHURON GJAK

SlovakAid invests at the Hospital of Lushnja. The head of the Slovak Agency donates blood

CALL CENTER, PUNONJËSIT TRAJNOHEN PËR ORGANIZIMIN SINDIKAL

Call Center, employees trained for trade union organization

KONFERENCA QË JU DEDIKUA TËRËSISHT EKONOMISË DIGJITALE

Conference that was dedicated completely to the digital economy

TFL ORGANIZON KONFERENCËN “ROLI I MEKANIZMIT PARLAMENTAR NË FUQIZIMIN E INSTITUCIONEVE TË PAVARURA”

The role of the Parliamentary Mechanism in strengthening Independent Institutions

TFL in media

Contact Us

Address

Address: Str Brigada VIII, Green Building Tekno-Projekt, Ap.13, Tirana

Mob

(+355) 069 206 6522

EMAIL

info@togetherforlife.org.al