International Projects

Projects

Power on Competencies

Power on Competencies

Europa respekton të drejtat e njeriut

Europe respects human rights

Be Aware – Youth for Media Literacy

Be Aware – Youth for Media Literacy

Të luftojmë krimin e organizuar dhe mbështesim zhvillimin e të rinjve

Të luftojmë krimin e organizuar dhe mbështesim zhvillimin e të rinjve