Video

Ajër i pastër, jetë e shëndetshme

Studimi për buxhetin e pandemisë në Shqipëri: Fonde dhe shpenzime të ulëta publike

Tiranë: Mungesa e ilaçeve, një sfidë më tepër për familjet e fëmijëve me leuçemi

Study: Albanian hospitals face the pandemic with numerous shortages of people and equipment

Tiranë: Rimbursime të pakta për qytetarët e prekur nga Covid-19

Get to know the National Institutions of Human Rights