Call for collaborations

Thirrje për koordinator lokal

Thirrje për trajner/ekspert mjedisor - ekolog në kuadër të projektit: “MBROJTJA E BIODIVERSITETIT NËPËRMJET RRITJES SË NDËRGJEGJËSIMIT DHE KAPACITETEVE TË GAZETARËVE” Projekti që do të implementohet nga Shoqata “Together for Life” synon të kontribuojë në rritjen e ndërgjegjësimit për kërcënimet ndaj biodiversitetit dhe nevojën për mbrojtjen e tij bazuara në informimin cilësor të gazetarëve

Thirrje për trajner/ekspert mjedisor – ekolog

Thirrje për trajner/ekspert mjedisor - ekolog në kuadër të projektit: “MBROJTJA E BIODIVERSITETIT NËPËRMJET RRITJES SË NDËRGJEGJËSIMIT DHE KAPACITETEVE TË GAZETARËVE” Projekti që do të implementohet nga Shoqata “Together for Life” synon të kontribuojë në rritjen e ndërgjegjësimit për kërcënimet ndaj biodiversitetit dhe nevojën për mbrojtjen e tij bazuara në informimin cilësor të gazetarëve

Thirrje për trajner/ekspert ligjor

Thirrje për trajner/ekspert ligjor në kuadër të projektit: “MBROJTJA E BIODIVERSITETIT NËPËRMJET RRITJES SË NDËRGJEGJËSIMIT DHE KAPACITETEVE TË GAZETARËVE” Projekti që do të implementohet nga Shoqata “Together for Life” synon të kontribuojë në rritjen e ndërgjegjësimit për kërcënimet ndaj biodiversitetit dhe nevojën për mbrojtjen e tij bazuara në informimin cilësor të gazetarëve që ...

Thirrje për trajner/ekspert gazetar

Thirrje për trajner/ekspert gazetar në kuadër të projektit: “MBROJTJA E BIODIVERSITETIT NËPËRMJET RRITJES SË NDËRGJEGJËSIMIT DHE KAPACITETEVE TË GAZETARËVE” Projekti që do të implementohet nga Shoqata “Together for Life” synon të kontribuojë në rritjen e ndërgjegjësimit për kërcënimet ndaj biodiversitetit dhe nevojën për mbrojtjen e tij bazuara në informimin cilësor të gazetarëve që ...

Shprehje interesi për të marrë pjesë në trajnim për rritjen e kapaciteteve në mbrojtjen e biodiversitetit

Kjo thirrje është për të gjithë gazetarët aktivë dhe redaktorët që punojnë në mediat qendrore dhe lokale (në Qarkun e Gjirokastrës) të interesuar për të rritur njohuritë dhe kapacitetet e tyre në fushën e mbrojtjes së biodiversitetit. “Together for Life” me mbështetjen e Internews Earth Journalism Network po zbaton projektin "Protect biodiversity through increasing media ...

Call for trainer / expert for transparency and accountability

Call for trainer / expert to identify, articulate and report community needs in the frame of the project: "Increasing the social and economic sustainability of vulnerable groups affected by the earthquake in the municipality of Shijak". Specific tasks of the trainer Trainer will be responsible for: Preparation of the training module in PPT format, or other formats ...