Call for collaborations

Vend pune GAZETAR

Shoqata Together for Life kërkon të punësojë një gazetar të çështjeve sociale. Detyrat – Ndjek ngjarjet e përditshme në terren – Shkruan dhe përgatit lajmet për botim – Është përgjegjës për burimin e informacionit dhe zhvillimin e lajmit – Kontribuon në planifikimin dhe mbulimin e ngjarjeve – Zhvillon intervista në terren Kushtet Të ketë mbaruar arsimin e lartë ose të jetë në ...

Thirrje për ekspertë BMZ-Program “Kthimi në mundësi të reja“

Titulli i projektit: Riintegrimi i të rikthyerve përmes rritjes së mundësisë së kujdesit shëndetësor për përmirësimin e shëndetit të tyre. Qëllimi i angazhimit: Një ekspert shëndetësor për të zhvilluar sesione informimi për të rikthyerit dhe familjet e tyre Vendi: Tiranë, Elbasan, Lezhë Kohëzgjatja:  9 muaj Shiko të gjitha thirrjet ToR expert for information sessions ToR health care expert ...

Shpallje vendi vakant për Ekspert/e për hartimin e një Moduli për Rritjen e Kapaciteteve Profesionale dhe Njohurive të Institucioneve të Pavarura për procesin e Integrimit në Bashkimin Europian

OJF:  Shoqata “Together for Life” Qëllimi i angazhimit: Modul për Rritjen e Kapaciteteve Profesionale dhe Njohurive të Institucioneve të Pavarura për procesin e Integrimit në Bashkimin Europian Vendi: Bashkia Tiranë Kohëzgjatja:  6 ditë  “Together for Life” Përshkrimi i shkurtër i Shoqatës Shoqata “Together for Life” është themeluar në vitin 2009. Ka nisur fillimisht me projekte në gazetarinë

Shpallje vendi vakant për 3 Anketues

OJF:  Shoqata “Together for Life” Qëllimi i angazhimit: Anketimi i Gazetarëve lidhur me njohuritë në Procesin e Integrimit në Bashkimin Europian Vendi: Bashkia Tiranë Data e pritshme e fillimit: Shkurt 2020 “Together for Life” Përshkrimi i shkurtër i Shoqatës Shoqata “Together for Life” është themeluar në vitin 2009. Ka nisur fillimisht me projekte në gazetarinë investiguese. Duke parë ...

Thirrje për 1 Trajner për Trajnimin e Gazetarëve për procesin e Integrimit në BE

Shpallje vendi vakant për  1 Trajner për Trajnimin e Gazetarëve  për procesin e Integrimit në Bashkimin Europian OJF:  Shoqata “Together for Life” Qëllimi i angazhimit: Trajnim i Gazetarëve për procesin e Integrimit në Bashkimin Europian Vendi: Bashkia Tiranë Kohëzgjatja:  4 ditë Data e pritshme e fillimit: Janar 2020 “Together for Life” Përshkrimi i shkurtër i Shoqatës Shoqata “Together for ...

Thirrje për ekspert/e për hartimin e një Moduli për Rritjen e Njohurive të Gazetarëve në Procesin e Integrimit në BE

Shpallje vendi vakant për Ekspert/e për hartimin e një Moduli  për Rritjen e Njohurive të Gazetarëve në procesin e Integrimit në Bashkimin Europian OJF:  Shoqata “Together for Life” Qëllimi i angazhimit: Modul  për Rritjen e Njohurive të Gazetarëve në procesin e Integrimit në Bashkimin Europian Vendi: Bashkia Tiranë Kohëzgjatja:  4 ditë Data e pritshme e fillimit: MARS 2020 “Together for ...