Gender issues and women's empowerment

The empowerment of women is the empowerment of the family and society!

Together for Life protects and promotes women's rights in all walks of life and is committed to enforcing legislation by all actors to prevent and eliminate all forms of violence.
Through projects and initiatives undertaken over the years, TFL has aimed to support Albanian women, whose role as mother, wife, sister, daughter, head of household, entrepreneur, is very important for the advancement of the Albanian economy and society.
The focus of the organization is the capacity building of women and in particular the economic empowerment of Albanian women through integration in the labor market and providing support for the establishment and expansion of sustainable and competitive enterprises in the market.

Projects

NE MUNDEMI, NE JEMI TË BARABARTË

NE MUNDEMI, NE JEMI TË BARABARTË

AI DHE AJO KRIJOJNË JETËN, BËJE BOTËN PORTOKALLI

AI DHE AJO KRIJOJNË JETËN, BËJE BOTËN PORTOKALLI

Promovimi i barazisë gjinore në marrëdhëniet e punës dhe në edukimin profesional

Promovimi i barazisë gjinore në marrëdhëniet e punës dhe në edukimin profesional

Ne mundemi – gratë sipërmarrëse forcojnë ekonominë dhe shoqërinë

Ne mundemi – gratë sipërmarrëse forcojnë ekonominë dhe shoqërinë

Sesion informimi me gra&vajza, burra&djem nga komuniteti në Lezhë: “Dhuna me bazë gjinore, dhuna në familje dhe mbrojtja e të drejtave të njeriut”

Information session with women/men from the lezha community: "Gender based violence, domestic violence and human rights protection"

Sesion informimi me gra/burra nga komuniteti në Kurbin: “Dhuna me bazë gjinore, dhuna në familje dhe mbrojtja e të drejtave të njeriut”

Informative session with women/men from the community in Kurbin: "Gender based violence, domestic violence and human rights protection"

Takimi i parë konsultues me vajza dhe gra të komunitetit dhe Këshillit Bashkiak në Bashkinë Vau i Dejës

First consultative meeting with girls and women from the community and Municipal Council in Vau i Dejes

Të rinjtë aktivistë nga shkollat e mesme në Lezhë, performojnë teatrin e rrugës në kuadër të 16Ditëve të Aktivizmit Kundër Dhunës me Bazë gjinore

Youth activists from high schools in Lezha, perform the street theater on the 16 days of activism against gender based violence

Raport mbi të drejtën e higjienës menstruale dhe ndikimit të saj në jetën e grave në Republikën e Shqipërisë

Raport mbi të drejtën e higjienës menstruale dhe ndikimit të saj në jetën e grave në Republikën e Shqipërisë

Gratë dhe shëndeti mendor në Shqipëri

Women and Mental Health in Albania

Studim – Artizanët e thuprës dhe tregu i produkteve artizanale në Shqipëri

Market for Albanian handicrafts

Viktimat e dhunës në marrëdhëniet familjare

Domestic violence victims