Litigation Projects

Litigation

Shpresë për fëmijët me probleme dëgjimi, TFL fiton betejën për Implantin Koklear

There is hope for hearing-impaired children, TFL wins the battle for the Cochlear Implant

Të drejtat e pacientëve, TFL fiton të gjitha çështjet në gjykatë

Të drejtat e pacientëve, TFL fiton të gjitha çështjet në gjykatë

Vihet në vend e drejta për shërbim shëndetësor e pacientit të mitur, lindur me probleme të rënda të dëgjimit

Vihet në vend e drejta për shërbim shëndetësor e pacientit të mitur, lindur me probleme të rënda të dëgjimit

Gjykata dëmshpërblen pacientin me hemofili, Together for Life përfaqësoi ligjërisht çështjen

Gjykata dëmshpërblen pacientin me hemofili, Together for Life përfaqësoi ligjërisht çështjen