Environment

Together for Life aims to increase the awareness and capacity of public institutions, civil society and communities and to ensure cooperation between them in the implementation of environmental protection legislation.

 TFL takes concrete steps to:
✅​Raising awareness of all actors for environmental protection;
✅​Practicing eco-friendly and sustainable ways to manage resources and protect living things and their habitat;
✅​Supporting families to build housing in comfortable conditions, through the use of eco-energy and various environmentally friendly resources.

The main activities that contribute to the fulfillment of these objectives include:
✅​Environmental protection awareness campaign;
✅​Monitoring of government policies and the level of implementation of domestic and European Community legislation in the field of environmental protection;
✅​Monitoring public investments and reporting the use of natural resources;
✅​Supporting communities in need of finding solutions that enable the controlled use of natural resources as an opportunity to generate the necessary income;
✅​Supporting women and agricultural families to cooperate for sustainable local economic development through environmental protection and development.

Projects

Përmirësimi i kushteve pritëse në kontekstin e turizmit familjar, në fshatin turistik të Thethit, në Shqipërinë e Veriut

Përmirësimi i kushteve pritëse në kontekstin e turizmit familjar, në fshatin turistik të Thethit, në Shqipërinë e Veriut

E-projekti: përmirësimi i kushteve pritëse ne kontekstin e turizmit familjar në fshatin turistik të Thethit

E- project “restoring health services to the tourist northern village Theth”

Promovimi i energjisë alternative me shembuj praktik në sytë e qytetarëve

Promovimi i energjisë alternative me shembuj praktik në sytë e qytetarëve

Ekosistemi i Informacionit-Komunikimit të Mjedisit

Ekosistemi i Informacionit-Komunikimit të Mjedisit

Instalohen panele diellore në Theth si një model i qëndrueshëm për zbutjen e varfërisë

Solar panels are installed in Theth as a sustainable model for poverty alleviation

Dita Botërore e Mjedisit/ TFL, panair informimi dhe sensibilizimi

World Environment Day / TFL, information and awareness fair

Menaxhimi i mbetjeve urbane. TFL takim në Bashkinë Patos

Urban waste management. TFL meeting in Patos Municipality

Takim me të rinjtë e Fierit për politikat mjedisore

Meeting with the youth of Fier on environmental policies

Korça, qyteti i dytë më ajrin më të ndotur pas Tiranës. Vlerat e grimcave të pluhurit në dhe dioksidit të azotit mbi dyfish më të larta se norma e lejuar!

Korça, qyteti i dytë më ajrin më të ndotur pas Tiranës. Vlerat e grimcave të pluhurit në dhe dioksidit të azotit mbi dyfish më të larta se norma e lejuar!

Tirana, “Kryeqyteti europian i ndotjes së ajrit”. Matjet alternative tregojnë nivele kritike të pranisë së ndotësve në ajër!

Tirana, “Kryeqyteti europian i ndotjes së ajrit”. Matjet alternative tregojnë nivele kritike të pranisë së ndotësve në ajër!

Shkodra, qyteti i “dy-rrotakëve” dhe modeli i kulturës së lëvizjes së pedaluar. Pavarësisht kësaj, matjet alternative tregojnë se zonat kryesore urbane rezultojnë me një nivel të lartë të pranisë së CO2 në ajër.

Shkodra, the "two-wheelers city" and the model of pedaling culture. Alternative monitoring data show an increased level of CO2's presence in the air in the majority of urban areas.

Elbasani, qyteti historikisht famëkeq lidhur me ndotjen e ajrit. Rritje e çmendur e vlerave të dioksidit të azotit në ajër, shkak trafiku i rëndruar në akset kryesore dhe emetimet e gazrave të dëmshme nga industria!

Elbasan, the historically notorious city on air pollution. Crazy increased values of nitrogen dioxide in the air caused by heavy traffic and emissions of harmful gases from industry!