TFL in media

Evropa Respekton te Drejtat e Njeriut

Institucionet ku mund të drejtoni ankesat për shkelje të të drejtave si pacientë

Të njohim Institucionet Kombëtare të të Drejtave të Njeriut

Institucionet ku mund të drejtohen ankesat për shkelje të të drejtave si pacientë

Karta Shqiptare e të Drejtave të Pacientëve

Higjiena personale dhe COVID-19

“Pedaloni për në punë”, Veliaj: Ndotja në Tiranë është ulur 15 përqind

“Pedaloni për në punë”, Veliaj: Ndotja në Tiranë është ulur 15 përqind

‘’Pedalo për në punë’’,Veliaj: Mjetet alternative përmirësojnë ajrin

‘’Pedalo për në punë’’,Veliaj: Mjetet alternative përmirësojnë ajrin

“Pedalo për në punë”

“Pedalo për në punë”

Të mbrojmë të rinjtë nga rruga e krimit! TFL organizon aktivitete ndërgjegjësuse në shkolla

Fighting organized crime and supporting youth development in Dibra

Shkelje e të drejtave njerëzore dhe kushteve të punës në Shqipëri

Shkelje e të drejtave njerëzore dhe kushteve të punës në Shqipëri

“Shkollat e Shëndetshme”, panair kulinarie në Gjoricë

“Shkollat e Shëndetshme”, panair kulinarie në Gjoricë