NEWSLETTER

Spitali më i madh mjekësor “Nënë Tereza” kambanë alarmi e COVID-19

Spitali më i madh mjekësor “Nënë Tereza” kambanë alarmi e COVID-19

Shpresë për fëmijët me probleme dëgjimi, TFL fiton betejën për Implantin Koklear

There is hope for hearing-impaired children, TFL wins the battle for the Cochlear Implant

Mungesë transparence për përdorimin e fondeve publike në shëndetësi

Mungesë transparence për përdorimin e fondeve publike në shëndetësi

Punonjësit e mjekësisë shqiptare në vijën e parë në luftën kundër epidemisë së COVID-19, nuk duhet të bëhen viktima të saj për shkak të pengesave logjistike

Punonjësit e mjekësisë shqiptare në vijën e parë në luftën kundër epidemisë së COVID-19, nuk duhet të bëhen viktima të saj për shkak të pengesave logjistike

COVID-19/ Nevojë urgjente për riorganizimin e shërbimit ndaj pacientëve

COVID-19/ Nevojë urgjente për riorganizimin e shërbimit ndaj pacientëve

Lufta ndaj COVID-19/ Mjekëve të familjes t’u garantohet siguria dhe njohuria

Lufta ndaj COVID-19/ Mjekëve të familjes t’u garantohet siguria dhe njohuria