Thirrje për bashkëpunime

Thirrje për ekspertë BMZ-Program “Kthimi në mundësi të reja“

Titulli i projektit: Riintegrimi i të rikthyerve përmes rritjes së mundësisë së kujdesit shëndetësor për përmirësimin e shëndetit të tyre. Qëllimi i angazhimit: Një ekspert shëndetësor për të zhvilluar sesione informimi për të rikthyerit dhe familjet e tyre Vendi: Tiranë, Elbasan, Lezhë Kohëzgjatja:  9 muaj Shiko të gjitha thirrjet ToR expert for information sessions ToR health care expert ...

Thirrje për Ekspert/e për realizimin e një Technical Brief që ndihmon në përmirësimin e aksesit të grupeve vulnerabël në sistemin shëndetësor, me fokus pacientët kronikë

Termat e Referencës Ekspert/e për realizimin e një technical brief që ndihmon në përmirësimin e aksesit të grupeve vulnerabël në sistemin shëndetësor Organizata: Together for Life Qëllimi i Angazhimit: Realizimin e një technical brief që ndihmon në përmirësimin e aksesit të grupeve vulnerabël në sistemin shëndetësor Vendi: Tiranë Kohëzgjatja: 9 ditë pune Data e pritshme e fillimit: 12 Dhjetor

Thirrje për Ekspert/e për realizimin e një Technical Brief që ndihmon në përmirësimin e aksesit të grupeve vulnerabël në sistemin shëndetësor, me fokus shëndetin mendor

Termat e Referencës Ekspert/e për realizimin e një technical brief që ndihmon në përmirësimin e aksesit të grupeve vulnerabël në sistemin shëndetësor Organizata: Together for Life Qëllimi i Angazhimit: Realizimin e një technical brief që ndihmon në përmirësimin e aksesit të grupeve vulnerabël në sistemin shëndetësor Vendi: Tiranë Kohëzgjatja: 9 ditë pune Data e pritshme e fillimit: 12 Dhjetor

Thirrje për Ekspert/e për realizimin e një Technical Brief që ndihmon në përmirësimin e aksesit të grupeve vulnerabël në sistemin shëndetësor, me fokus shëndetin riprodhues

Termat e Referencës Ekspert/e për realizimin e një technical brief që ndihmon në përmirësimin e aksesit të grupeve vulnerabël në sistemin shëndetësor Organizata: Together for Life Qëllimi i Angazhimit: Realizimin e një technical brief që ndihmon në përmirësimin e aksesit të grupeve vulnerabël në sistemin shëndetësor Vendi: Tiranë Kohëzgjatja: 9 ditë pune Data e pritshme e fillimit: 12 Dhjetor

Shpallje vendi vakant për 3 Anketues

OJF:  Shoqata “Together for Life” Qëllimi i angazhimit: Anketimi i Gazetarëve lidhur me njohuritë në Procesin e Integrimit në Bashkimin Europian Vendi: Bashkia Tiranë Data e pritshme e fillimit: Shkurt 2020 “Together for Life” Përshkrimi i shkurtër i Shoqatës Shoqata “Together for Life” është themeluar në vitin 2009. Ka nisur fillimisht me projekte në gazetarinë investiguese. Duke parë ...

Call for trainer of Albanian independent institutions for national legislation

SUPPORT TO CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF CAPACITY BUILDING PROGRAMS TO INCREASE POLICY DIALOGUE AND AWARENESS ON EUROPEAN INTEGRATION PROCESS IPA II European Union Integration Facility 2015 LOT II - Support to Civil Society Organizations for the Implementation of Capacity Building Programs to Increase Policy Dialogue and Awareness on European Integration ...