Thirrje për bashkëpunime

Call for GRANTS OFFICER

Together for Life organization, on behalf of “Support Participation, Accountability and Civil Society Empowerment (SPACE)” project intends to award a contract for “Project Expert for the Need Assessment”, with financial assistance of the European Union. Job title:                                  Grants Officer Location:                                 Tirana Full/Part time: ...

Thirrje për Koordinatorë lokalë (part-time)

Together for Life është në fazën e aplikimit të projektit “Zbatimi i nismës për të pasur një zonë të pastër nga plastika”, me mbështetjen financiare të GIZ. Objektivi i projektit 1-vjeçar është që gjatë periudhës së zbatimit (Tetor 2023 -Tetor 2024), rreth 700 biznese të identifikuara dhe përzgjedhura në 9 rajone (shiko më poshtë), përfshi hotele, bare, restorante, etj, të reduktojnë ...

Njoftim për shtyrje të afatit të thirrjes për aplikim: ‘Konkurs për Gazetari, Raportimi më i Mirë Gjinor për Zgjedhjet e Majit 2023’

Shoqata Together for Life, me mbështetjen e UN Women Albania, njofton të gjithë/a gazetarët/et e interesuar/a se ka një shtyrje të afatit për aplikime për dorëzimin e artikujve/reportazheve/kronikave për Konkursin: ‘Raportimi më i mirë gjinor për zgjedhjet e majit 2023’. Të interesuarit/at duhet të paraqesin artikuj/kronika të publikuara që nga 1 Janari 2023 deri më 20 Tetor 2023 në mediat

Thirrje e Hapur: Intervistues terreni

THIRRJE E HAPUR Intervistues Terreni Titulli i projektit: “Support Participation, Accountability and Civil Society Empowerment (SPACE)” Numri i referencës: IPA III/2022/441-234 Qëllimi i Konsulencës Në kuadër të Projektit “Mbështesim Pjesëmarrjen, Përgjeshmërinë dhe Fuqizimin e Shoqërisë Civile” i financuar nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri dhe i zbatuar nga Together ...

THIRRJE E HAPUR – Ekspert për hartimin e pyetësorit për vlerësimin e nevojave të organizatave të shoqërisë civile

THIRRJE E HAPUR Ekspert për hartimin e pyetësorit për vlerësimin e nevojave të organizatave të shoqërisë civile  Titulli i projektit: “Support Participation, Accountability and Civil Society Empowerment (SPACE)” Numri i referencës: IPA III/2022/441-234 THIRRJE E HAPUR_Ekspert për hartimin e pyetësorit për vlerësimin e nevojave të organizatave të shoqërisë civile Qëllimi i ...

Thirrje për aplikim: Konkurs për Gazetari, Raportimi më i Mirë Gjinor për Zgjedhjet e Majit 2023

Shoqata Together for Life, me mbështetjen e UN Women Albania, shpall konkursin për dorëzimin e artikujve/reportazheve/kronikave nga të gjithë/a gazetarët/et në Shqipëri për Çmimin: Raportimi më i mirë gjinor për zgjedhjet e majit 2023. Gazetarët/et e interesuar/a duhet të paraqesin artikuj/kronika të publikuara që nga 1 janari 2023 deri në 31 korrik 2023 në mediat kombëtare ose lokale. ...