Donatorë: Programi “Achieve”- Shoqëria Civile Shqiptare për një Mjedis Europian, mbështetur financiarisht nga Bashkimi Europian  dhe zbatuar nga REC (Qendra Rajonale e Mjedisit) Shqipëri.

Kohëzgjatja: Nëntor 2016 – Qershor 2017

Zona e zbatimit: Tiranë

Përfituesit: Gazetarë që merren me çështjet sociale dhe të mjedisit, përfaqësues të shoqërisë civile dhe qytetarë të Tiranës.

Qëllimi: Rritja e ndërgjegjësimit qytetar në Tiranë dhe advokimi mediatik për përmirësimin e situatës së ndotjes së ajrit që shkaktohet nga sektori i transportit.

Objektivat specifikë:

  • Të testojmë perceptimin e qytetarëve të Tiranës lidhur me: ndotjen a ajrit në 9 zona të Tiranës ( të qendrës/periferike; të ndotura/më pak të ndotura);
  • Shkallën e njohurive të tyre për ndikimin e mobilitetit urban në cilësinë e ajrit; mjetet e transportit urban që përdorin për të lëvizur.
  • Të rrisim edukimin dhe informimin e qytetarëve për Lëvizjen Urbane të Qëndrueshme dhe ta promovojmë atë.
  • Të investigojmë dhe raportojmë në median e shkruar dhe vizive problematikat e ndotjes së ajrit për shkak të mobilitetit urban.

Rezultatet e pritshme:

  • Hartimi i një raporti lidhur me perceptimet e qytetarëve të Tiranës për ndotjen aktuale të ajrit, si dhe përmirësimin e situatës sipas këndvështrimit të qytetarëve dhe interesit publik.  Raporti do t’i dorëzohet Bashkisë së Tiranës, Ministrisë së Mjedisit  (institucioneve të tjera të linjës) për marrjen e masave alternative me qëllim rregullimin e trafikut,  nxitjen e lëvizjes urbane të qëndrueshme dhe menaxhimin më të mirë të cilësisë së ajrit në kryeqytet.
  • Aftësimi i gazetarëve të çështjeve mjedisore për të investiguar dhe raportuar problematikat e ndotjes së ajrit në media
  • Informimi dhe aftësimi i OJF-ve për të ndërmarrë veprime konkrete në mbrojtje të cilësisë së ajrit.
  • Botimi i suplementeve gazetareske dhe 5 artikujve rreth ndotjes së ajrit nga transporti dhe rrezikshmërinë në shëndetin e popullatës.
  • Informimi i nxënësve të 5 shkollave të mesme të Tiranës për transportin urban të qëndrueshëm dhe ndikimin e tij pozitiv në mjedisin urban.
  • Informimi i qytetarëve të Tiranës përmes aktiviteteve në komunitet dhe shpërndarjes falas të gazetave “Shëndet+”.

Aktivitetet:

https://shendeti.com.al/ajer-i-paster-ne-tirane-me-shume-ecje-bicikleta-dhe-transport-publik-shkolla-jopublike-faik-konica-pjese-e-aktiviteteve-ndergjegjesuese/

https://shendeti.com.al/tfl-trajnim-per-plotesimin-e-pyetesoreve-ajer-i-paster-ne-tirane-me-shume-ecje-bicikleta-dhe-transport-urban/

https://shendeti.com.al/tfl-ajer-i-paster-ne-tirane-me-shume-ecje-bicikleta-dhe-transport-publik/

https://shendeti.com.al/ndotja-e-ajrit-brenda-shtepise-ja-semundjet-qe-ju-rrezikojne/

https://shendeti.com.al/shkarkimet-ne-ajer-nga-industria-ne-elbasan-ankohen-banoret/

https://shendeti.com.al/tfl-organizon-pedalo-per-ne-pune-per-nje-qytet-me-te-paster/

https://shendeti.com.al/nxenesit-e-kolegjit-turk-turgut-ozal-ndryshimi-duhet-te-vije-nga-vete-ne-jemi-ne-qe-thithim-ajrin-e-tiranes-cdo-dite/

https://shendeti.com.al/obsh-kostoja-e-ndotjes-se-mjedisit-1-7-milione-vdekje-te-femijeve-ne-vit/

https://shendeti.com.al/ndotja-e-ajrit-shtohet-semundshmeria-ne-popullate/

https://shendeti.com.al/tfl-trajnim-me-gjimnazistet-ndotja-e-ajrit-dhe-roli-i-qytetareve-ne-permiresimin-e-tij/

https://shendeti.com.al/dita-boterore-e-mjedisit-tfl-panair-informimi-dhe-sensibilizimi/

https://shendeti.com.al/te-rinjte-e-kamzes-me-shume-ndergjegjesim-mbi-ndotjen-e-ajrit/

https://shendeti.com.al/gjimnazi-aleks-buda-pjese-e-trajnimit-te-tfl-mbi-ceshtjet-mjedisore/

https://shendeti.com.al/tfl-zhvillimi-i-nje-vendi-shihet-tek-transporti-publik-jo-tek-makina-personale/

https://shendeti.com.al/ndotja-e-ajrit-urban-kancerogjen-per-njerezit-2/

https://shendeti.com.al/dermatologia-violeta-dajci-ndotja-e-ajrit-shkaktar-kryesor-per-problemet-e-lekures/