Donatorë: Programi “Achieve”- Shoqëria Civile Shqiptare për një Mjedis Europian, mbështetur financiarisht nga Bashkimi Europian  dhe zbatuar nga REC (Qendra Rajonale e Mjedisit) Shqipëri.

Time of implementation: Nëntor 2016 – Qershor 2017

Areas of implementation: Tiranë

Beneficiaries: Gazetarë që merren me çështjet sociale dhe të mjedisit, përfaqësues të shoqërisë civile dhe qytetarë të Tiranës.

Qëllimi: Rritja e ndërgjegjësimit qytetar në Tiranë dhe advokimi mediatik për përmirësimin e situatës së ndotjes së ajrit që shkaktohet nga sektori i transportit.

Objektivat specifikë:

  • Të testojmë perceptimin e qytetarëve të Tiranës lidhur me: ndotjen a ajrit në 9 zona të Tiranës ( të qendrës/periferike; të ndotura/më pak të ndotura);
  • Shkallën e njohurive të tyre për ndikimin e mobilitetit urban në cilësinë e ajrit; mjetet e transportit urban që përdorin për të lëvizur.
  • Të rrisim edukimin dhe informimin e qytetarëve për Lëvizjen Urbane të Qëndrueshme dhe ta promovojmë atë.
  • Të investigojmë dhe raportojmë në median e shkruar dhe vizive problematikat e ndotjes së ajrit për shkak të mobilitetit urban.

Rezultatet e pritshme:

  • Hartimi i një raporti lidhur me perceptimet e qytetarëve të Tiranës për ndotjen aktuale të ajrit, si dhe përmirësimin e situatës sipas këndvështrimit të qytetarëve dhe interesit publik.  Raporti do t’i dorëzohet Bashkisë së Tiranës, Ministrisë së Mjedisit  (institucioneve të tjera të linjës) për marrjen e masave alternative me qëllim rregullimin e trafikut,  nxitjen e lëvizjes urbane të qëndrueshme dhe menaxhimin më të mirë të cilësisë së ajrit në kryeqytet.
  • Aftësimi i gazetarëve të çështjeve mjedisore për të investiguar dhe raportuar problematikat e ndotjes së ajrit në media
  • Informimi dhe aftësimi i OJF-ve për të ndërmarrë veprime konkrete në mbrojtje të cilësisë së ajrit.
  • Botimi i suplementeve gazetareske dhe 5 artikujve rreth ndotjes së ajrit nga transporti dhe rrezikshmërinë në shëndetin e popullatës.
  • Informimi i nxënësve të 5 shkollave të mesme të Tiranës për transportin urban të qëndrueshëm dhe ndikimin e tij pozitiv në mjedisin urban.
  • Informimi i qytetarëve të Tiranës përmes aktiviteteve në komunitet dhe shpërndarjes falas të gazetave “Shëndet+”.

In order to achieve these objectives Together for Life has implemented 15 activities under two components. The first component included a "presentation of the real situation of selective abortion in Albania and its roots and education of medical staff and families for its risks for the society. The second component included "enforcing human and patients' rights and building capacities of investigative journalists".

https://shendeti.com.al/ajer-i-paster-ne-tirane-me-shume-ecje-bicikleta-dhe-transport-publik-shkolla-jopublike-faik-konica-pjese-e-aktiviteteve-ndergjegjesuese/

https://shendeti.com.al/tfl-trajnim-per-plotesimin-e-pyetesoreve-ajer-i-paster-ne-tirane-me-shume-ecje-bicikleta-dhe-transport-urban/

https://shendeti.com.al/tfl-ajer-i-paster-ne-tirane-me-shume-ecje-bicikleta-dhe-transport-publik/

https://shendeti.com.al/ndotja-e-ajrit-brenda-shtepise-ja-semundjet-qe-ju-rrezikojne/

https://shendeti.com.al/shkarkimet-ne-ajer-nga-industria-ne-elbasan-ankohen-banoret/

https://shendeti.com.al/tfl-organizon-pedalo-per-ne-pune-per-nje-qytet-me-te-paster/

https://shendeti.com.al/nxenesit-e-kolegjit-turk-turgut-ozal-ndryshimi-duhet-te-vije-nga-vete-ne-jemi-ne-qe-thithim-ajrin-e-tiranes-cdo-dite/

https://shendeti.com.al/obsh-kostoja-e-ndotjes-se-mjedisit-1-7-milione-vdekje-te-femijeve-ne-vit/

https://shendeti.com.al/ndotja-e-ajrit-shtohet-semundshmeria-ne-popullate/

https://shendeti.com.al/tfl-trajnim-me-gjimnazistet-ndotja-e-ajrit-dhe-roli-i-qytetareve-ne-permiresimin-e-tij/

https://shendeti.com.al/dita-boterore-e-mjedisit-tfl-panair-informimi-dhe-sensibilizimi/

https://shendeti.com.al/te-rinjte-e-kamzes-me-shume-ndergjegjesim-mbi-ndotjen-e-ajrit/

https://shendeti.com.al/gjimnazi-aleks-buda-pjese-e-trajnimit-te-tfl-mbi-ceshtjet-mjedisore/

https://shendeti.com.al/tfl-zhvillimi-i-nje-vendi-shihet-tek-transporti-publik-jo-tek-makina-personale/

https://shendeti.com.al/ndotja-e-ajrit-urban-kancerogjen-per-njerezit-2/

https://shendeti.com.al/dermatologia-violeta-dajci-ndotja-e-ajrit-shkaktar-kryesor-per-problemet-e-lekures/