RAPORTE & STUDIME

Roli i Mekanizmit Parlamentar për Fuqizimin e Institucioneve të Pavarura

Roli i Mekanizmit Parlamentar për Fuqizimin e Institucioneve të Pavarura

Monitorimi i Listës së Barnave Esenciale

Monitorimi i Listës së Barnave Esenciale

Analizë krahasuese lidhur me të drejtat e punës, legjislacionin, rregullohet dhe politikat në sektorin Call Center

Analizë krahasuese lidhur me të drejtat e punës, legjislacionin, rregullohet dhe politikat në sektorin Call Center

Raport vjetor mbi denoncimet e ardhura për sistemin shëndetësor në portalet shëndetësore të TFL

Raport vjetor mbi denoncimet e ardhura për sistemin shëndetësor në portalet shëndetësore të TFL