RAPORTE & STUDIME

Decentralizimi i recetave me rimbursim për pacientët kronikë

Decentralizimi i recetave me rimbursim për pacientët kronikë

Barra financiare e pacientëve të konfirmuar me COVID-19

Barra financiare e pacientëve të konfirmuar me COVID-19

Raport Potencialet e biznesit në Bashkinë Dibër për të ofruar mundësi punësimi për të rinjtë

Raport Potencialet e biznesit në Bashkinë Dibër për të ofruar mundësi punësimi për të rinjtë

Analizë e procedurave të prokurimit publik

Analizë e procedurave të prokurimit publik