Thirrje për bashkëpunime

Thirrje për ekspert të barazisë gjinore

Thirrje për ekspert/trajner për ofrimin e njohurive përfaqësuesve të OJF vendore rreth barazisë gjinore, intergrimit gjinor dhe analizës gjinore në kuadër të projektit: “Integrimi gjinor në politikat socio-ekonomike  të bashkive në qarkun e Lezhës” Projekti që do të implementohet nga Shoqata “Together for Life” në qarkun e Lezhës synon bashkëpunimin mes strukturave të qeverisjes vendore, ...

Thirrje për ekspert në fushën e integrimit gjinor në politikat vendore

Thirrje për ekspert/trajner për ofrimin e njohurive përfaqësuesve të OJF vendore në fushën e integrimit gjinor në politikat vendoren ë kuadër të projektit: “Integrimi gjinor në politikat socio-ekonomike  të bashkive në qarkun e Lezhës” Projekti që do të implementohet nga Shoqata “Together for Life” në qarkun e Lezhës synon bashkëpunimin mes strukturave të qeverisjes vendore, organizatave ...

Thirrje për koordinator lokal

Thirrje për koordinator lokal në kuadër të projektit: “Integrimi gjinor në politikat socio-ekonomike  të bashkive në qarkun e Lezhës” Projekti që do të implementohet nga Shoqata “Together for Life” në qarkun e Lezhës synon bashkëpunimin mes strukturave të qeverisjes vendore, organizatave lokale të shoqërisë civile, medias dhe sipërmarrjes me qëllim rritjen e kapaciteteve të tyre për ...

Thirrje për trajner/ekspert mjedisor – ekolog

Thirrje për trajner/ekspert mjedisor - ekolog në kuadër të projektit: “MBROJTJA E BIODIVERSITETIT NËPËRMJET RRITJES SË NDËRGJEGJËSIMIT DHE KAPACITETEVE TË GAZETARËVE” Projekti që do të implementohet nga Shoqata “Together for Life” synon të kontribuojë në rritjen e ndërgjegjësimit për kërcënimet ndaj biodiversitetit dhe nevojën për mbrojtjen e tij bazuara në informimin cilësor të gazetarëve

Thirrje për trajner/ekspert ligjor

Thirrje për trajner/ekspert ligjor në kuadër të projektit: “MBROJTJA E BIODIVERSITETIT NËPËRMJET RRITJES SË NDËRGJEGJËSIMIT DHE KAPACITETEVE TË GAZETARËVE” Projekti që do të implementohet nga Shoqata “Together for Life” synon të kontribuojë në rritjen e ndërgjegjësimit për kërcënimet ndaj biodiversitetit dhe nevojën për mbrojtjen e tij bazuara në informimin cilësor të gazetarëve që ...

Thirrje për trajner/ekspert gazetar

Thirrje për trajner/ekspert gazetar në kuadër të projektit: “MBROJTJA E BIODIVERSITETIT NËPËRMJET RRITJES SË NDËRGJEGJËSIMIT DHE KAPACITETEVE TË GAZETARËVE” Projekti që do të implementohet nga Shoqata “Together for Life” synon të kontribuojë në rritjen e ndërgjegjësimit për kërcënimet ndaj biodiversitetit dhe nevojën për mbrojtjen e tij bazuara në informimin cilësor të gazetarëve që ...