TFL në media

Aborti selektiv në Shqipëri | PyetShtetin.al – Merr Përgjigje

Institucionet ku mund të drejtohen ankesat për shkelje të të drejtave si pacientë

Karta Shqiptare e të Drejtave të Pacientëve

JO TABU! PORTALI INFORMUES PËR TË RINJTË

Leviz per kopshtin tim

Evropa Respekton te Drejtat e Njeriut

Shkelje e të drejtave njerëzore dhe kushteve të punës në Shqipëri

Shkelje e të drejtave njerëzore dhe kushteve të punës në Shqipëri

“Shkollat e Shëndetshme”, panair kulinarie në Gjoricë

“Shkollat e Shëndetshme”, panair kulinarie në Gjoricë

‘’Pedalo për në punë’’,Veliaj: Mjetet alternative përmirësojnë ajrin

‘’Pedalo për në punë’’,Veliaj: Mjetet alternative përmirësojnë ajrin

“Pedaloni për në punë”, Veliaj: Ndotja në Tiranë është ulur 15 përqind

“Pedaloni për në punë”, Veliaj: Ndotja në Tiranë është ulur 15 përqind

“Pedalo për në punë”

“Pedalo për në punë”

Tiranë: Shoqatat e Pacientëve bashkohen kundër korrupsionit në shëndetësi

Tiranë: Shoqatat e Pacientëve bashkohen kundër korrupsionit në shëndetësi