Donator: UNDP, UN Women and Swedish Government Funds

Periudha e implementimit: Korrik- dhjetor 2013

Target Zona: Dibra dhe Tirana

Projekti me qëllim rritjen e nivelit të informimit të nxënësve të shkollave të mesme për dhunën në baza gjinore dhe efektet e saj.

U organizuan aktivitete të ndryshme me nxënës të shkollave të mesme në Tiranë dhe Dibër. Gjithashtu gazetarët në Dibër dhe Tiranë u trajnuan mbi raportimin dhe shkrimin e një artikulli professional dhe etik për rastet e dhunës në familje.

Përfituesit

150 nxënës të shkollave të mesme në Tiranë dhe Dibër morën pjesë në aktivitete

U trajnuan 25 gazetarë të Tiranës dhe Dibrës, lokal dhe kombëtar, të televizione dhe gazeta.