RAPORTE & STUDIME

Normat e ulëta të lindshmërisë dhe tkurrja e popullsisë së Shqipërisë në shifra

Normat e ulëta të lindshmërisë dhe tkurrja e popullsisë së Shqipërisë në shifra

Kapacitetet e spitaleve rajonale për të përballuar pandeminë COVID-19

Kapacitetet e spitaleve rajonale për të përballuar pandeminë COVID-19

Transparencë dhe llogaridhënie për menaxhimin e COVID-19

Transparencë dhe llogaridhënie për menaxhimin e COVID-19

COVID-19/ Vaksinat, roli i tyre në mbrojtjen e popullatës dhe nevoja për transparencë

COVID-19/ Vaksinat, roli i tyre në mbrojtjen e popullatës dhe nevoja për transparencë

Monitorimi i Standardeve të Infrastukturës Fizike të Kopshteve të Tiranës shoqata Together for Life

Monitorimi i Standardeve të Infrastukturës Fizike të Kopshteve të Tiranës shoqata Together for Life