RAPORTE & STUDIME

Monitorimi i buxhetit të Shqipërisë për shëndetësinë (Janar-Gusht 2021)

Monitorimi i buxhetit të Shqipërisë për shëndetësinë (Janar-Gusht 2021)

Kapacitetet financiare të sistemit shëndetësor publik në Shqipëri

Kapacitetet financiare të sistemit shëndetësor publik në Shqipëri

Menaxhimi i sëmundjeve jo të transmetueshme në kushte emergjencash shëndetësore

Menaxhimi i sëmundjeve jo të transmetueshme në kushte emergjencash shëndetësore

“Together for Life” Annual Report 2021

“Together for Life” Annual Report 2021

Largimi i mjekëve nga Shqipëria

Largimi i mjekëve nga Shqipëria

Aborti selektiv me bazë gjinore në Shqipëri

Aborti selektiv me bazë gjinore në Shqipëri

Monitorimi i standardeve të infrastrukturës fizike të kopshteve të Shqipërisë

Monitorimi i standardeve të infrastrukturës fizike të kopshteve të Shqipërisë

Monitorimi i Zbatimit të të Drejtave të Punës në Sektorin Call Center

Monitorimi i Zbatimit të të Drejtave të Punës në Sektorin Call Center