Programi: Erasmus+

Periudha e zbatimit: Nëntor 2019- Mars 2021

Shoqata Together for Life po zbaton projektin “Power on Competencies” bashkëfinancuar nga Komisioni Evropian përmes programit #Erasmus+ Youth in Action.

Projekti synon rritjen e kapaciteteve të 6 organizatave partnere në Evropë me temë fuqizimin e të rinjve dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut nëpërmjet multimedias .

Ky projekt synon të pajisë punonjësit e rinj me aftësi dhe kompetenca për të fuqizuar bashkëmoshatarët e tyre me pak mundësi për t’u përfshirë aktivisht në nivel lokal, kombëtar dhe evropian nëpërmjet përdorimit të teknologjive të reja .

Projekti do të implementohet në bashkëpunim me 6 organizata partnere Better Life In Kosova, Mladinski Center Bit, D.G.T., Associazione Studenti per la Città,  Младежко европейско общество – YES.

Më shumë informacion mbi projektin gjeni të publikuar në faqen zyrtare të Komisionit Evropian për programin Erasmus+.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/?fbclid=IwAR2e7jEtUeqpK9PnZcNpDRkxlox825QhxINFz0aVXx3TIlDgfjdvmRc8rVU#project/608346-EPP-1-2019-1-AL-EPPKA2-CBY-WB