NEWSLETTER

A është gati Shqipëria të luftojë terrorizmin dhe ekstremizmin?!

A është gati Shqipëria të luftojë terrorizmin dhe ekstremizmin?!

RAPORTI: Shpenzimet për shëndetësinë në Shqipëri, më të ulëtat në Evropë dhe në vitin pandemik 2020

RAPORTI: Shpenzimet për shëndetësinë në Shqipëri, më të ulëtat në Evropë dhe në vitin pandemik 2020

TFL prezanton raportin studimor: Menaxhimi i pandemisë, spitalet rajonale nuk ishin gati

TFL prezanton raportin studimor: Menaxhimi i pandemisë, spitalet rajonale nuk ishin gati

TFL bën ankim administrativ, KMD vendos se fëmijët me leucemi janë diskriminuar rëndë

TFL bën ankim administrativ, KMD vendos se fëmijët me leucemi janë diskriminuar rëndë

Shpresë për fëmijët me probleme dëgjimi, TFL fiton betejën për Implantin Koklear

Shpresë për fëmijët me probleme dëgjimi, TFL fiton betejën për Implantin Koklear

Mungesë transparence për përdorimin e fondeve publike në shëndetësi

Mungesë transparence për përdorimin e fondeve publike në shëndetësi