FUMET

Me djersën e ballit i thua tutje hallit

Me djersën e ballit i thua tutje hallit

Vajza nusëron djali trashëgon

Vajza nusëron djali trashëgon

Të mbrojmë të rinjtë nga rruga e krimit

Të mbrojmë të rinjtë nga rruga e krimit

Mbrojtja e fëmijëve nga dhuna dhe abuzimi nëpërmjet edukimit gjithëpërfshirës

Mbrojtja e fëmijëve nga dhuna dhe abuzimi nëpërmjet edukimit gjithëpërfshirës