Video

Ajër i pastër, jetë e shëndetshme

Studimi për buxhetin e pandemisë në Shqipëri: Fonde dhe shpenzime të ulëta publike

Tiranë: Mungesa e ilaçeve, një sfidë më tepër për familjet e fëmijëve me leuçemi

Studimi: Spitalet e Shqipërisë përballojnë pandeminë me mungesa të shumta në njerëz dhe pajisje

Tiranë: Rimbursime të pakta për qytetarët e prekur nga Covid-19

Të njohim Institucionet Kombëtare të të Drejtave të Njeriut