Shoqata Together for Life (TFL), si pjesë e projektit “Sisteme shëndetësore transparente dhe llogaridhënëse”, mbështetur nga National Endowment for Democracy (NED), do të organizojë një workshop, në formën e një tryeze konsultimi me organizata të shoqërisë civile në Shqipëri.

Projekti ka si qëllim promovimin e përgjegjshmërisë dhe nxitjen e transparencës në sektorin e shëndetësisë në Shqipëri, përmes bashkëpunimit dhe rritjes së kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile.

Përmes workshop-it, synohet diskutimi mbi problematikat e hasura nga OSHC-të lidhur me mungesën e llogaridhënies dhe transparencës në sektorin e shëndetësisë, rritja e kapaciteteve të tyre, si edhe përgatitja e një liste me çështjet më shqetësuese prioritare, me synim nxitjen e procesit të llogaridhënies dhe transparencës në Shqipëri.

Ftojmë të gjithë OSHC-të e interesuara që veprojnë në fushën e shëndetësisë dhe jo vetëm, me datë 20 tetor, ora 10:00 – 12:00, në mjediset e Hotel Tirana International, të marrin pjesë në tryezën e informimit dhe konsultimit.

Për aplikime, ju lutem plotësoni formën në këtë link: Thirrje per workshopin “Transparenca dhe llogaridhënia në sektorin e shëndetësisë” – Google Forms

https://forms.gle/vvyLdSb1zWV7Q7y97