Të rinjtë dhe fuqizimi i tyre

Që nga viti 2009, mobilizojmë, integrojmë dhe fuqizojmë potencialet e të rinjve përmes aktiviteteve ndërgjegjësuese, informuese, avokuese e lobuese në fushat e edukimit, medias, barazisë gjinore, shëndetit dhe punësimit.
TFL ka organizuar dhe koordinuar iniciativa të ndryshme për shkëmbime rinore, trajnime të të rinjve, shërbime në komunitet, në programe në nivel lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar.
Këto programe janë mbështetur nga donatorë të huaj dhe shqiptarë, Komisioni Evropian, Këshilli i Evropës, Europen Youth Foundation, UNFPA, Olof Palme International Center, UNDP, UN Women etj, të cilët kanë vlerësuar principet dhe vlerat e organizatës.
Në Programin “Të rinjtë dhe fuqizimi i tyre” do të gjeni disa nga projektet dhe aktivitetet që organizata jonë ka implementuar ndër vite, me fokus të rinjtë, përmes mbështetjes financiare nga donatorë të ndryshëm ose si një iniciativë e TFL.

Projekte

Së bashku kundër dhunës, për një familje të shëndetshme

Së bashku kundër dhunës, për një familje të shëndetshme

Call for participants: Training course for youth workers in Tirana, Albania

Call for participants: Training course for youth workers in Tirana, Albania

Sexual and reproductive health rights of adolescents in Albania

Sexual and reproductive health rights of adolescents in Albania

Projekti “Fashioration” – Trajnim në Athinë

Projekti “Fashioration” – Trajnim në Athinë

“Leadership for everyone” project, TFL attended the first transnational meeting in Italy

“Leadership for everyone” project, TFL attended the first transnational meeting in Italy

Vlerësimi i faktorëve të lidhur me shëndetin që ndikojnë tek të kthyerit dhe azilkërkuesit potencialë

Vlerësimi i faktorëve të lidhur me shëndetin që ndikojnë tek të kthyerit dhe azilkërkuesit potencialë

Monitorimi i buxhetit të Shqipërisë për shëndetësinë (Janar-Gusht 2021)

Monitorimi i buxhetit të Shqipërisë për shëndetësinë (Janar-Gusht 2021)

Kapacitetet financiare të sistemit shëndetësor publik në Shqipëri

Kapacitetet financiare të sistemit shëndetësor publik në Shqipëri

Menaxhimi i sëmundjeve jo të transmetueshme në kushte emergjencash shëndetësore

Menaxhimi i sëmundjeve jo të transmetueshme në kushte emergjencash shëndetësore