Sfidat për aksesin e barabartë, në kohë dhe të përshtatshëm në inovacion. Kjo ishte tema e konferencës së zhvilluar me rastin e 11-vjetorit të Ditës Evropiane të të Drejtave të Pacientëve, e cila përfshin pikën 10, e drejta për të përfituar inovacionet dhe arritjet shkencore e bashkëkohore mjekësore. Konferenca u zhvillua në Bruksel me pjesëmarrje të përfaqësuesve të Parlamentit Evropian, institucioneve evropiane dhe shoqatave për mbrojtjen e të drejtave të pacientëve.

Në të ishin të ftuar përfaqësues nga 17 shtete evropiane, ndërsa nga Shqipëria mori pjesë Arlinda Gjypi, menaxhere e programeve tek shoqata “Together for Life” dhe njëkohësisht kryeredaktore e gazetës “Shëndet+”. Të pranishmit folën dhe ndanë përvojat lidhur me sfidat me të cilat përballen vendet evropiane dhe vendet e BE-së kur bëhet fjalë për inovacionin n[ mjekësi, ndërsa të gjithë theksuan rëndësinë e pjesëmarrjes së pacientëve në institucionet vendimmarrëse për mjekimet inovative. Rob Camp, përfaqësues i EUPATI (Akademia Evropiane e Pacientëve)  u shpreh se vetëm pacientët mund të sjellin ndryshimin dhe për këtë është e nevojshme që ata të kenë informacion dhe edukimin e duhur, në mënyrë që zëri i tyre të dëgjohet.

Emanuela Evi, anëtare e Parlamentit Evropian, tha se për përmirësimin e situatës në eksesin në inovacion shpresohet heqja e monopolit të disa kompanive farmaceutike, si dhe futjen e sa më shumë ilaçeve gjenerike.

Përfaqësuesi i “Eurordis” deklaroi se kur bëhet fjalë për ilaçet, është shumë e rëndësishme që të merren parasysh çmimet, por edhe efektshmëria, siguria dhe cilësia e tyre.

Lidhur me këtë çështje, përfaqësuesja e “Together for Life”, Arlinda Gjyi, ngriti problemin se aktualisht në Shqipëri prokurorimet për ilaçet e rimbursuara nga shteti marrin parasysh vetëm çmimin më të lirë, duke mos bërë një ekuilibër mes çmimeve dhe cilësisë, e si rrjedhojë duke bërë që shumë shtetas shqiptarë të detyrohen t’i blejnë ilaçet jashtë vendit.

Joop van Griesven, përfaqësues holandez i Shoqatës së Fibromialgjisë tha se pjesëmarrja e pacientëve në vendimmarrje është e kufizuar dhe se fatkeqësisht institucionet vendimmarrëse nuk kanë pacientët në qendër të tyre dhe se nuk e marrin parasysh mendimin e tyre.

Ndërkohë, përfaqësuesja shtetërore e pacientëve në Holandë tha se tashmë ka filluar të paktën informimi i pacientëve për çdo hap që bëhet lidhur me medikamentet e reja që futen në qarkullim.

Ndërsa përfaqësuesi i Komisionit Evropian, Martin Seychell, si përgjigje për Shqipërinë tha se duke qenë se ky vend po përpiqet të futet në BE, është e rëndësishme që të shohë mirë edhe anën ligjore kur bëhet fjalë për shëndetin.

“Kemi nevojë për të bashkëpunuar në mënyrë të efektshme me pacientët për të parë se si mund të lehtësojnë aksesin në inovacion”, u shpreh Seychell -Duhet barazi në shëndet, pasi shëndeti është çështje sociale”.

Temat që u trajtuan në këtë konferencë ishin:

  • Qëndrueshmëria e sistemeve të kujdesit shëndetësor përballë pabarazisë në akses. Roli i BE-së në bërjen e eksesit në mjekësinë inovative me të qëndrueshëm.
  • Menaxhimi i inovacionit: shkëmbim përvojash mes shteteve evropiane.
  • Perspektiva e paguesve në aksesin në inovacion.
  • Përfshirja e shoqatave të pacientëve në procesin rregullator në Evropë.