RAPORTE & STUDIME

Kostoja totale e Buxhetit të Shëndetësisë për mbulimin e pagesave të planifikuara për kontratat koncesionare

Kostoja totale e Buxhetit të Shëndetësisë për mbulimin e pagesave të planifikuara për kontratat koncesionare

Të drejtat e shëndetit seksual dhe riprodhues të adoleshentëve në Shqipëri

Të drejtat e shëndetit seksual dhe riprodhues të adoleshentëve në Shqipëri

Raport mbi pasqyrimin e situatës së terrorizmit dhe ekstremizmit në media

Raport mbi pasqyrimin e situatës së terrorizmit dhe ekstremizmit në media

Vlerësimi i faktorëve të lidhur me shëndetin që ndikojnë tek të kthyerit dhe azilkërkuesit potencialë

Vlerësimi i faktorëve të lidhur me shëndetin që ndikojnë tek të kthyerit dhe azilkërkuesit potencialë

Ndikimi i COVID-19 tek personat me aftësi të kufizuar

Ndikimi i COVID-19 tek personat me aftësi të kufizuar

Studimi i perceptimeve mbi cilësinë e medikamenteve për sëmundjet kronike në sistemin shëndetësor në Shqipëri

Studimi i perceptimeve mbi cilësinë e medikamenteve për sëmundjet kronike në sistemin shëndetësor në Shqipëri

Klima e përgjithshme e biznesit dhe ndikimi i tërmeteve të vjeshtës 2019 e pandemisë COVID 19 te gratë sipërmarrëse

Klima e përgjithshme e biznesit dhe ndikimi i tërmeteve të vjeshtës 2019 e pandemisë COVID 19 te gratë sipërmarrëse

Sistemi shëndetësor gjatë pandemisë COVID-19 dhe pajisja e stafit me materialet e mbrojtjes personale

Sistemi shëndetësor gjatë pandemisë COVID-19 dhe pajisja e stafit me materialet e mbrojtjes personale