Donator: UNDP, GEF

Periudha e zbatimit: 2010

Zona target: Fshati Turistik Verior- THETH

Përmbledhje e projektit

Qëllimi i këtij projekti ishte lufta kundër varfërisë dhe përmirësimi i kohezionit social të komunitetit me të ardhura të ulëta, që ndodhet në veri të Shqipërisë.

Objektivat e projektit ishin:

  1. a) Përmirësimi i shërbimeve bazë shëndetësore dhe emergjencës në fshatin Theth.

Fshati kishte vuajtur për një kohë të gjatë për shkak të mungesës së energjisë elektrike, për shkak se furnizohej nga një stacion i vogël i energjisë hidroelektrike, e cila ishte në gjendje të keqe teknike. Ndonjëherë fshati nuk kishte energji elektrike për rreth një muaj gjatë periudhave turistike.Për shkak të rritjes së ngarkesave në verë, janë shkaktuar dëme dhe luhatje të tensionit dhe frekuencës (Hz) në pajisjet elektrike. Situata është përmirësuar nga: (1) riparimi i hidrocentraleve, dhe (2) reduktimi i ngarkesës në rrjetin elektrik.

Rezultatet e projektit:

  1. Instalimi i 25 sistemeve diellore termike për ujë të ngrohtë, për dushe, që do të reduktojnë ngarkesën në rrjet.
  2. Sigurimi i 25 sistemeve fotovoltaike diellore nga një minimum prej 50 WP / për shtëpitë që kanë një numër të madh të qarkullimit të turistëve.
  3. Sigurimi i një fluoreshence të lartë të efikasitetit kompakt ose ndriçim LED;

Si rezultat i kësaj ndërhyrjeje përmes këtij projekti, numri i turistëve që kanë vizituar fshatin e Thethit është rritur nga disa qindra në vitin 2006 në 10.000 turistë në vitin 2010. Nga llogaritjet rezultoi se të ardhurat nga periudha turistike në ekonominë lokale janë rreth 180.000 euro gjatë sezonit të verës. Kjo shumë është disa herë më e lartë se të gjitha fondet që shteti i akordon këtij fshati.