Prej mbi 10 vitesh. Mbrojmë,
avokojmë dhe lobojmë për të
drejtat e njeriut, punojmë
për të fuqizuar gratë dhe
të rinjtë dhe bëhemi
zëri juaj.
Bashkë! Për jetën!

Prej mbi 10 vitesh. Mbrojmë,
avokojmë dhe lobojmë për të
drejtat e njeriut, punojmë
për të fuqizuar gratë dhe
të rinjtë dhe bëhemi
zëri juaj.
Bashkë! Për jetën!

Prej mbi 10 vitesh. Mbrojmë,
avokojmë dhe lobojmë për të
drejtat e njeriut, punojmë
për të fuqizuar gratë dhe
të rinjtë dhe bëhemi
zëri juaj.
Bashkë! Për jetën!

Prej mbi 10 vitesh. Mbrojmë,
avokojmë dhe lobojmë për të
drejtat e njeriut, punojmë
për të fuqizuar gratë dhe
të rinjtë dhe bëhemi
zëri juaj.
Bashkë! Për jetën!

Prej mbi 10 vitesh. Mbrojmë,
avokojmë dhe lobojmë për të
drejtat e njeriut, punojmë
për të fuqizuar gratë dhe
të rinjtë dhe bëhemi
zëri juaj.
Bashkë! Për jetën!

Programet

Të drejtat e njeriut dhe transparenca

Informim, avokim, lobim për të drejtat e njeriut.

Shëndet dhe mirëqenie

Informim, avokim, lobim në sistemin shëndetësor.

Të rinjtë dhe fuqizimi i tyre

Informim, mbështetje, fuqizim i të rinjve.

Çështjet gjinore dhe fuqizimi i gruas

Informim, lobim dhe mbështetje për gruan.

Mbrojtja e mjedisit

Informim dhe avokim për mbrojtjen e mjedisit.

Projektet

Power on Competencies

Power on Competencies

Europa respekton të drejtat e njeriut

Europa respekton të drejtat e njeriut

Trajtimi terapeutik, TFL në Bruksel për të drejtat e pacientëve

Trajtimi terapeutik, TFL në Bruksel për të drejtat e pacientëve

Fitohet beteja gjyqësore për fëmijët me probleme të rënda dëgjimi

Fitohet beteja gjyqësore për fëmijët me probleme të rënda dëgjimi

Aktivitetet e fundit

Projekti “Fashioration” – Trajnim në Sarajevë

Projekti “Fashioration” – Trajnim në Sarajevë

TFL organizon punëtorinë “Vishemi me traditë”

TFL organizon punëtorinë “Vishemi me traditë”

Trajnimi 2-ditor mbi “Ndikimin e cilësisë së ajrit në shëndet”

Trajnimi 2-ditor mbi “Ndikimin e cilësisë së ajrit në shëndet”

Projekti “Fashioration” – Trajnim në Tiranë

Projekti “Fashioration” – Trajnim në Tiranë

A është Shqipëria gati të luftojë terrorizmin dhe ekstremizmin?!

A është Shqipëria gati të luftojë terrorizmin dhe ekstremizmin?!

Rëndësia dhe roli i organizatave të shoqërisë civile në procesin e integrimit evropian

Rëndësia dhe roli i organizatave të shoqërisë civile në procesin e integrimit evropian

Sexual and reproductive health rights of adolescents in Albania

Sexual and reproductive health rights of adolescents in Albania

Risitë e projektligjit “Për shërbimin spitalor në Republikën e Shqipërisë”, TFL pjesë e konsultimeve

Risitë e projektligjit “Për shërbimin spitalor në Republikën e Shqipërisë”, TFL pjesë e konsultimeve

Media TFL

Na kontaktoni

Adresa

Adresa: Rr. Brigada VIII, Pallati Jeshil Tekno-Projekt, shk.2, Ap.13, Tiranë

Cel

(+355) 069 206 6522

EMAIL

info@togetherforlife.org.al