Prej mbi 10 vitesh. Mbrojmë,
avokojmë dhe lobojmë për të
drejtat e njeriut, punojmë
për të fuqizuar gratë dhe
të rinjtë dhe bëhemi
zëri juaj.
Bashkë! Për jetën!

Prej mbi 10 vitesh. Mbrojmë,
avokojmë dhe lobojmë për të
drejtat e njeriut, punojmë
për të fuqizuar gratë dhe
të rinjtë dhe bëhemi
zëri juaj.
Bashkë! Për jetën!

Prej mbi 10 vitesh. Mbrojmë,
avokojmë dhe lobojmë për të
drejtat e njeriut, punojmë
për të fuqizuar gratë dhe
të rinjtë dhe bëhemi
zëri juaj.
Bashkë! Për jetën!

Prej mbi 10 vitesh. Mbrojmë,
avokojmë dhe lobojmë për të
drejtat e njeriut, punojmë
për të fuqizuar gratë dhe
të rinjtë dhe bëhemi
zëri juaj.
Bashkë! Për jetën!

Prej mbi 10 vitesh. Mbrojmë,
avokojmë dhe lobojmë për të
drejtat e njeriut, punojmë
për të fuqizuar gratë dhe
të rinjtë dhe bëhemi
zëri juaj.
Bashkë! Për jetën!

Programet

Të drejtat e njeriut dhe transparenca

Informim, avokim, lobim për të drejtat e njeriut.

Shëndet dhe mirëqenie

Informim, avokim, lobim në sistemin shëndetësor.

Të rinjtë dhe fuqizimi i tyre

Informim, mbështetje, fuqizim i të rinjve.

Çështjet gjinore dhe fuqizimi i gruas

Informim, lobim dhe mbështetje për gruan.

Mbrojtja e mjedisit

Informim dhe avokim për mbrojtjen e mjedisit.

Projektet

MSHMS – Mbro shëndetin, menaxho sfidat

MSHMS – Mbro shëndetin, menaxho sfidat

Të luftojmë krimin e organizuar dhe mbështesim zhvillimin e të rinjve

Të luftojmë krimin e organizuar dhe mbështesim zhvillimin e të rinjve

Be Aware – Youth for Media Literacy

Be Aware – Youth for Media Literacy

JoTabu – Platforma mediatike e rrjetit “Zëri i të rinjve”

JoTabu – Platforma mediatike e rrjetit “Zëri i të rinjve”

Aktivitetet e fundit

Prezantimi i projektit “Rritja e angazhimit të komunitetit në Vaun e Dejës për zgjidhjen e çështjeve lokale”, tryezë konsultimi për vlerësimin e nevojave

Prezantimi i projektit “Rritja e angazhimit të komunitetit në Vaun e Dejës për zgjidhjen e çështjeve lokale”, tryezë konsultimi për vlerësimin e nevojave

TFL organizon workshop-in e dytë me OSHC: “Transparenca dhe llogaridhënia në sektorin e shëndetësisë – Pse është me rëndësi pjesëmarrja e OSHC-ve në buxhetim?”

TFL organizon workshop-in e dytë me OSHC: “Transparenca dhe llogaridhënia në sektorin e shëndetësisë – Pse është me rëndësi pjesëmarrja e OSHC-ve në buxhetim?”

Thirrje e fundit: Afati final për aplikime, deri më 31 tetor 2023!

Thirrje e fundit: Afati final për aplikime, deri më 31 tetor 2023!

Thirrje për pjesëmarrje të OSHC: Tryezë konsultimi, transparenca dhe llogaridhëdhia në sektorin e shëndetësisë

Thirrje për pjesëmarrje të OSHC: Tryezë konsultimi, transparenca dhe llogaridhëdhia në sektorin e shëndetësisë

TFL zhvillon trajnimin 3-ditor “Rritja e kapaciteteve të OSHC për t’u përfshirë në procese monitorimi, mbikëqyrjeje dhe avokimi në sektorin e arsimit dhe të shëndetësisë”

TFL zhvillon trajnimin 3-ditor “Rritja e kapaciteteve të OSHC për t’u përfshirë në procese monitorimi, mbikëqyrjeje dhe avokimi në sektorin e arsimit dhe të shëndetësisë”

TFL në Komisionin Parlamentar, prezantimi i gjetjeve të raportit “Gratë dhe Shëndeti Mendor në Shqipëri”

TFL në Komisionin Parlamentar, prezantimi i gjetjeve të raportit “Gratë dhe Shëndeti Mendor në Shqipëri”

TFL në Komisionin Parlamentar, ngritja e problematikave të moshës së tretë lidhur me aksesin e ulët në shërbimet shëndetësore dhe sociale

TFL në Komisionin Parlamentar, ngritja e problematikave të moshës së tretë lidhur me aksesin e ulët në shërbimet shëndetësore dhe sociale

Ngacmimet seksuale në vendin e punës, tryeza diskutimesh në Durrës, Korçë dhe Lezhë

Ngacmimet seksuale në vendin e punës, tryeza diskutimesh në Durrës, Korçë dhe Lezhë

Media TFL

Na kontaktoni

Adresa

Adresa: Rr. Brigada VIII, Pallati Jeshil Tekno-Projekt, shk.2, Ap.13, Tiranë

Cel

(+355) 069 206 6522

EMAIL

info@togetherforlife.org.al