Prej mbi 10 vitesh. Mbrojmë,
avokojmë dhe lobojmë për të
drejtat e njeriut, punojmë
për të fuqizuar gratë dhe
të rinjtë dhe bëhemi
zëri juaj.
Bashkë! Për jetën!

Prej mbi 10 vitesh. Mbrojmë,
avokojmë dhe lobojmë për të
drejtat e njeriut, punojmë
për të fuqizuar gratë dhe
të rinjtë dhe bëhemi
zëri juaj.
Bashkë! Për jetën!

Prej mbi 10 vitesh. Mbrojmë,
avokojmë dhe lobojmë për të
drejtat e njeriut, punojmë
për të fuqizuar gratë dhe
të rinjtë dhe bëhemi
zëri juaj.
Bashkë! Për jetën!

Prej mbi 10 vitesh. Mbrojmë,
avokojmë dhe lobojmë për të
drejtat e njeriut, punojmë
për të fuqizuar gratë dhe
të rinjtë dhe bëhemi
zëri juaj.
Bashkë! Për jetën!

Prej mbi 10 vitesh. Mbrojmë,
avokojmë dhe lobojmë për të
drejtat e njeriut, punojmë
për të fuqizuar gratë dhe
të rinjtë dhe bëhemi
zëri juaj.
Bashkë! Për jetën!

Programet

Të drejtat e njeriut dhe transparenca

Informim, avokim, lobim për të drejtat e njeriut.

Shëndet dhe mirëqenie

Informim, avokim, lobim në sistemin shëndetësor.

Të rinjtë dhe fuqizimi i tyre

Informim, mbështetje, fuqizim i të rinjve.

Çështjet gjinore dhe fuqizimi i gruas

Informim, lobim dhe mbështetje për gruan.

Mbrojtja e mjedisit

Informim dhe avokim për mbrojtjen e mjedisit.

Projektet

6 vite advokaci: ‘Together for Life’ kërkoi financimin e Fekondimit in Vitro në spitalet publike, Ministria nis punimet

6 vite advokaci: ‘Together for Life’ kërkoi financimin e Fekondimit in Vitro në spitalet publike, Ministria nis punimet

Rritja e qëndrueshmërisë sociale dhe ekonomike të grupeve vulnerabël të prekura nga tërmeti

Rritja e qëndrueshmërisë sociale dhe ekonomike të grupeve vulnerabël të prekura nga tërmeti

Mbrojtja e biodiversitetit nëpërmjet rritjes së ndërgjegjësimit dhe kapaciteteve të gazetarëve

Mbrojtja e biodiversitetit nëpërmjet rritjes së ndërgjegjësimit dhe kapaciteteve të gazetarëve

Le të flasim për vaksinat

Le të flasim për vaksinat

Aktivitetet e fundit

TFL në Komisionin Parlamentar, prezantimi i gjetjeve të raportit “Gratë dhe Shëndeti Mendor në Shqipëri”

TFL në Komisionin Parlamentar, prezantimi i gjetjeve të raportit “Gratë dhe Shëndeti Mendor në Shqipëri”

TFL në Komisionin Parlamentar, ngritja e problematikave të moshës së tretë lidhur me aksesin e ulët në shërbimet shëndetësore dhe sociale

TFL në Komisionin Parlamentar, ngritja e problematikave të moshës së tretë lidhur me aksesin e ulët në shërbimet shëndetësore dhe sociale

Ngacmimet seksuale në vendin e punës, tryeza diskutimesh në Durrës, Korçë dhe Lezhë

Ngacmimet seksuale në vendin e punës, tryeza diskutimesh në Durrës, Korçë dhe Lezhë

Thirrje për Koordinatorë lokalë (part-time)

Thirrje për Koordinatorë lokalë (part-time)

Njoftim për shtyrje të afatit të thirrjes për aplikim: ‘Konkurs për Gazetari, Raportimi më i Mirë Gjinor për Zgjedhjet e Majit 2023’

Njoftim për shtyrje të afatit të thirrjes për aplikim: ‘Konkurs për Gazetari, Raportimi më i Mirë Gjinor për Zgjedhjet e Majit 2023’

Open Call for Participants – Training course in Bosnia Hercegovina

Open Call for Participants – Training course in Bosnia Hercegovina

“Europe Day”, TFL organizon disa sesione informuese me të rinjtë

“Europe Day”, TFL organizon disa sesione informuese me të rinjtë

Trajnimi i dytë me gazetarët e aktualitetit dhe politikës në Tiranë: “Media dhe dhuna ndaj grave në politikë dhe vendimmarrje”

Trajnimi i dytë me gazetarët e aktualitetit dhe politikës në Tiranë: “Media dhe dhuna ndaj grave në politikë dhe vendimmarrje”

Media TFL

Na kontaktoni

Adresa

Adresa: Rr. Brigada VIII, Pallati Jeshil Tekno-Projekt, shk.2, Ap.13, Tiranë

Cel

(+355) 069 206 6522

EMAIL

info@togetherforlife.org.al