MANUALE & UDHËZUES

Manual trajnimi – Të krijojmë shportë artizanale prej thupre

Manual trajnimi – Të krijojmë shportë artizanale prej thupre

Kurrikula e trajnimit – Kursi i punimeve artizanale të thuprës

Kurrikula e trajnimit – Kursi i punimeve artizanale të thuprës

Doracaku i Trajnerit – Kursi i punimeve artizanale të thuprës

Doracaku i Trajnerit – Kursi i punimeve artizanale të thuprës

Udhëzues mbi Ngritjen dhe Funksionimin e Këshillave të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë në Sektorin Call Center

Udhëzues mbi Ngritjen dhe Funksionimin e Këshillave të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë në Sektorin Call Center