Projekte Kombëtare

Projekte

MSHMS – Mbro shëndetin, menaxho sfidat

MSHMS – Mbro shëndetin, menaxho sfidat

Le të flasim për vaksinat

Le të flasim për vaksinat

Mbrojtja e biodiversitetit nëpërmjet rritjes së ndërgjegjësimit dhe kapaciteteve të gazetarëve

Mbrojtja e biodiversitetit nëpërmjet rritjes së ndërgjegjësimit dhe kapaciteteve të gazetarëve

Rritja e qëndrueshmërisë sociale dhe ekonomike të grupeve vulnerabël të prekura nga tërmeti

Rritja e qëndrueshmërisë sociale dhe ekonomike të grupeve vulnerabël të prekura nga tërmeti