Çështjet gjinore dhe fuqizimi i gruas

Fuqizimi i grave, është fuqizim i familjes dhe shoqërisë!

Shoqata Together for Life mbron dhe promovon të drejtat e grave në të gjitha fushat e jetës dhe është e angazhuar në zbatimin e legjislacionit nga të gjithë aktorët për parandalimin dhe eliminimin e të gjitha formave të dhunës.
Përmes projekteve dhe iniciativave të ndërmarra ndër vite, TFL ka synuar të mbështesë gruan shqiptare, roli i së cilës si nënë, bashkëshorte, motër, bijë, kryefamiljare, sipërmarrëse, është shumë i rëndësishëm për ecjen përpara të ekonomisë dhe shoqërisë shqiptare.
Në fokus të shoqatës është ngritja e kapaciteteve të grave dhe në mënyrë të veçantë fuqizimi ekonomik i gruas shqiptare nëpërmjet integrimit në tregun e punës dhe ofrimit të mbështetjes për ngritjen dhe zgjerim e sipërmarrjeve të qëndrueshme dhe konkurrente në treg.

Forum mediatik mbi rolin e medias në raportimin e dhunës ndaj grave në politikë dhe gjatë zgjedhjeve

Forum mediatik mbi rolin e medias në raportimin e dhunës ndaj grave në politikë dhe gjatë zgjedhjeve

Dhoma e Tregtisë e Industrisë Lezhë, zëri i sipërmarrësve në vendimmarrjen e qeverisë vendore për hartimit të politikave të zhvillimit rajonal

Dhoma e Tregtisë e Industrisë Lezhë, zëri i sipërmarrësve në vendimmarrjen e qeverisë vendore për hartimit të politikave të zhvillimit rajonal

“Leadership for everyone” project, TFL organized a workshop in local level

“Leadership for everyone” project, TFL organized a workshop in local level

Organizohet Konferenca “Fuqia e grave sipërmarrëse në zhvillimin ekonomik dhe social të vendit”

Organizohet Konferenca “Fuqia e grave sipërmarrëse në zhvillimin ekonomik dhe social të vendit”

No results found.