Çështjet gjinore dhe fuqizimi i gruas

Fuqizimi i grave, është fuqizim i familjes dhe shoqërisë!

Shoqata Together for Life mbron dhe promovon të drejtat e grave në të gjitha fushat e jetës dhe është e angazhuar në zbatimin e legjislacionit nga të gjithë aktorët për parandalimin dhe eliminimin e të gjitha formave të dhunës.
Përmes projekteve dhe iniciativave të ndërmarra ndër vite, TFL ka synuar të mbështesë gruan shqiptare, roli i së cilës si nënë, bashkëshorte, motër, bijë, kryefamiljare, sipërmarrëse, është shumë i rëndësishëm për ecjen përpara të ekonomisë dhe shoqërisë shqiptare.
Në fokus të shoqatës është ngritja e kapaciteteve të grave dhe në mënyrë të veçantë fuqizimi ekonomik i gruas shqiptare nëpërmjet integrimit në tregun e punës dhe ofrimit të mbështetjes për ngritjen dhe zgjerim e sipërmarrjeve të qëndrueshme dhe konkurrente në treg.

Projekte

Klima e përgjithshme e biznesit dhe ndikimi i tërmeteve të vjeshtës 2019 e pandemisë COVID-19 te gratë sipërmarrëse

Klima e përgjithshme e biznesit dhe ndikimi i tërmeteve të vjeshtës 2019 e pandemisë COVID-19 te gratë sipërmarrëse

Të drejtat e grave në trashëgimi: “Kanuni përballë Ligjit”

Të drejtat e grave në trashëgimi: “Kanuni përballë Ligjit”

Fund dhunës ndaj grave dhe vajzave! Shpallen 3 fotografitë fituese të ekspozitës “Vështroje”

Fund dhunës ndaj grave dhe vajzave! Shpallen 3 fotografitë fituese të ekspozitës “Vështroje”

Klima e përgjithshme e biznesit dhe ndikimi i tërmeteve të vjeshtës 2019 e pandemisë COVID 19 te gratë sipërmarrëse

Klima e përgjithshme e biznesit dhe ndikimi i tërmeteve të vjeshtës 2019 e pandemisë COVID 19 te gratë sipërmarrëse

Aborti selektiv me bazë gjinore në Shqipëri

Aborti selektiv me bazë gjinore në Shqipëri