For over 10 years. We defend,
advocate and lobby for
human rights, we work
to empower women and
young people and we become
your voice.
Together! For Life!

For over 10 years. We defend,
advocate and lobby for
human rights, we work
to empower women and
young people and we become
your voice.
Together! For Life!

For over 10 years. We defend,
advocate and lobby for
human rights, we work
to empower women and
young people and we become
your voice.
Together! For Life!

For over 10 years. We defend,
advocate and lobby for
human rights, we work
to empower women and
young people and we become
your voice.
Together! For Life!

For over 10 years. We defend,
advocate and lobby for
human rights, we work
to empower women and
young people and we become
your voice.
Together! For Life!

Programs

Human rights and transparency

Information, advocacy, lobbying for human rights.

Health and well-being

Information, advocacy, lobbying in the health system.

Youth and their empowerment

Information, support, empowerment of young people.

Gender issues and women's empowerment

Information, lobbying and support for women.

Environmental Protection

Information and advocacy for environmental protection.

Projects

Europa respekton të drejtat e njeriut

Europe respects human rights

Trajtimi terapeutik, TFL në Bruksel për të drejtat e pacientëve

Trajtimi terapeutik, TFL në Bruksel për të drejtat e pacientëve

Fitohet beteja gjyqësore për fëmijët me probleme të rënda dëgjimi

Fitohet beteja gjyqësore për fëmijët me probleme të rënda dëgjimi

Shoqata “Together for Life” në Bruksel për të drejtat e pacientëve

Shoqata “Together for Life” në Bruksel për të drejtat e pacientëve

Recent activities

TFL informon të rikthyerit rreth funksionimit të sistemit shëndetësor në Shqipëri

TFL informs returnees about the functioning of the health system in Albania

Studimi: Spitalet e Shqipërisë përballojnë pandeminë me mungesa të shumta në njerëz dhe pajisje

Study: Albanian hospitals face the pandemic with numerous shortages of people and equipment

Erasmus+ Power on Competencies

Erasmus+ Power on Competencies

TFL prezanton gjetjet e raporteve mbi monitorimin e buxhetit të shtetit për shëndetin

The TFL presents the findings of reports on state health budget monitoring

Mundësi të reja për integrimin në sistemin shëndetësor të emigrantëve të rikthyer

New opportunities for the integration of returned emigrants in the health care system

Edukimi mediatik në shkolla, TFL organizon trajnime me të rinjtë

Media education in schools, TFL organizes trainings with young people

Shpresë për fëmijët me probleme dëgjimi, TFL fiton betejën për Implantin Koklear

There is hope for hearing-impaired children, TFL wins the battle for the Cochlear Implant

Konferenca që ju dedikua tërësisht ekonomisë digjitale

Konferenca që ju dedikua tërësisht ekonomisë digjitale

TFL in media

Contact Us

Address

Address: Str Brigada VIII, Green Building Tekno-Projekt, Ap.13, Tirana

Mob

(+355) 069 206 6522

EMAIL

info@togetherforlife.org.al